Posledné roky a hlavne mesiace klesol záujem investorov o americké dlhopisy v prvotných emisiách týchto cenných papierov. Priemerný dopyt po desaťročných dlhopisoch v primárnych aukciách klesol až na najnižšiu úroveň od októbra 2009. Aj keď USA zatiaľ nemajú žiadny problém s refinancovaním, môže to byť skoré varovanie, že investori prestávajú mať záujem o americký dlh. Hlavnými dôvodmi sú raketový rast deficitu a tiež zvyšovanie úrokových sadzieb v USA, čo robí dlhopisy menej atraktívnymi. Tieto faktory navyše v posledných mesiacoch vplývali aj na pokles cien dlhopisov.

Potreba Spojených štátov refinancovať svoj dlh však neustále rastie. V dôsledku zásahov Trumpovej administratívy do ekonomiky (hovorím najmä o fiškálnych stimuloch a znížení daní) bude deficit pravdepodobne naďalej rásť a v ďalšom fiškálnom roku môže atakovať hranicu až 1 bilión USD. To by posunulo celkový štátny dlh až k 21 biliónov USD, pričom cca 70 % tohto dlhu je vo forme dlhopisov.

Ak nepočítame krátkodobé pokladničné poukážky, cez ktoré prebieha väčšina financovania USA, plánujú Spojené štáty emitovať až 62 mld. USD tento týždeň v 10 a 30-ročných dlhopisoch. To je o cca 6 mld. USD viac ako emisie s rovnakou maturitou v januári. Prvá várka navýšených objemov v minulom mesiaci skončila výrazne horšie, ako bol priemer. O bondy bol menší záujem a požadovaný výnos bol vyšší.

Americká centrálna banka by mala tento rok ešte trikrát zvýšiť sadzby a spolu s rastúcim deficitom by prirážka na dlhopisoch mala byť stále vyššia a vyššia. Preto je tu možnosť rastu výnosov až k 3,5 % do konca roka, čo je odhad analytikov Goldman Sachs.

Parameter „Bid-to-Cover“ na aukciách dlhopisov, čiže koľkokrát je väčší záujem investorov o ponúkanú emisiu voči ponuke, klesol v posledných rokoch na 2,5. Ešte do roku 2014 bol štandardne na úrovni 3. V praxi to znamenalo, že ak si chceli USA požičať napríklad 10 mld. USD, investori ponúkli až 30 mld. USD. Aktuálne je to len 25 mld. USD. Ak by sa parameter BTC dostal pod 1, emisia by bola neúspešná a štát by si nedokázal požičať celý objem. To sa však v USA ešte nestalo – minimálny previs nad ponukou bol 1,22 v októbri 2008 a v máji 2003.

Ak to zhrniem, dlhopisový trh v USA tak pravdepodobne nemá pred sebou dobré časy a podobný scenár sa rysuje aj v EU, kde by mala ECB prestať kupovať dlhopisy v programe kvantitatívneho uvoľňovania QE, čo s najväčšou pravdepodobnosťou pošle výnosy smerom nahor.