Britský The Times nedávno prišiel so zoznamom desiatich najzvláštnejších ukazovateľov hospodárskej krízy. Či už je to zvýšený predaj rúžov (finančne výhodnejší spôsob zlepšenia nálady než kúpa dravých topánok) alebo zvýšená atraktivita servírok v New Yorku (nedostatočné zárobky v modelingu a nočných kluboch nútia modelky prijať horšie platené miesta v baroch a reštauráciach, a tak vytláčajú pôvodných, menej atraktívnych zamestnancov), každý ukazovateľ zachytáva prejavy finančnej a hospodárskej krízy.

Ako jedenásty by som zaradil slovný index krízy. Ten ma napadol pri čítaní článku v týždenníku Time o anglických slovách, ktoré sa po prvý krát dostali do najnovšieho vydania Collinsovho slovníka zo septembra 2009. Keďže do slovníka sa môžu dostať len najpoužívanejšie slová, tak slovný index krízy hovorí, že podiel novozaradených slov súvisiacich s krízou na celkovom počte zaradených slov sa zvýšil oproti predchádzajúcim vydaniam.

Time uvádza na ukážku 27 slov, z toho šesť súvisí s krízou. Hranicu popularity napríklad po prvý krát prekonali novotvary ako staycasion (dovolenka doma, „domolenka“), frugalista (módne, ale za lacný peniaz oblečená osoba) ale aj v odborných ekonomických kruhoch známe pojmy ako quantitative easing (zvyšovanie ponuky peňazí na stimuláciu hospodárstva inými nástrojmi než znižovaním úrokovej miery, lebo tá je už blízko nuly). Nedisponujem úplným zoznamom novozaradených slov z tohto a z predchádzajúcich vydaní, preto nemôžem overiť platnosť tohto intuitívneho ukazovateľa. Ale keďže zrejme nikto nerátal počet atraktívnych servírok v New Yorku pred a po kríze, tak všetky takéto barometre treba brať s rezervou.

Tu by mohol tento jednoduchý postreh skončiť,  ale jedno z novozaradených slov ma ešte niečím prekvapilo. Slovníkovú premiéru zažil pojem homo economicus. V preklade človek ekonomický či  racionálny je koncept človeka, ktorý maximalizuje svoj úžitok a pritom hľadí len na seba. Je to základný predpoklad ekonomických (mainstreamových) modelov a teórii už od 19. storočia. Svoju úlohu zohral aj v modeloch rôznych finančných inštrumentov, ktoré minulý rok neslávne položili finančné trhy na lopatky.  Vyjadruje začlenenie pojmu homo economicus väčšiu citlivosť voči sile abstraktných predpokladov ekonomických modelov a  nekritického aplikovania ich predpovedí v reálnom svete?  Nádejam sa tak.

O otázke nevyhnutnosti abstrakcie nielen v ekonomických modeloch  a jej súvisom s nereálnymi predpokladmi niekedy nabudúce. Pre nedočkavcov odporúčam rozsiahly článok How Did Economists Get It So Wrong? vo vikendovom magazíne amerického New York Times od Paula Krugmana.