Veľa firiem sa orientuje na obchod a pritom zabúda, že správne nakupovať vie výrazne zvýšiť profit. A to sa nebavíme o drobných.

Proaktívny nákup umožňuje, aby peniaze zostali v kase aj na úrovni desiatok percent. Poďme si napísať ako na to.

Centralizácia nákupu

Jednoduchá vec. Ak máte viac pobočiek, dajte si tú námahu a zcentralizujte potreby všetkých do jedného nákupu pri všetkom, kde sa to dá.

To, prečo sa to robí je, aby vznikol prehľad o spotrebe a zároveň, aby sme nahrabali zaujímavý objem nákupu, ktorý nám zohrá veľkú rolu pri vyjednávaní  cien s dodávateľmi.

Pri tomto kroku vychádzajú zaujímavé koláčové grafy o spotrebe.

Zjednotenie tovarov a služieb

Naozaj potrebujete toľko variant príbuzných tovarov? Zjednoďte si ich do úzkej rady, ktorá je potrebná pre nákup.

To, čo dosiahnete je ďalší nárast objemu nákupu a ďalšiu úsporu pri nákupe. Možno prídete na to, že nakupujete predražené položky, ktoré pokojne zastúpia lacnejšie varianty.

Pomôže Vám to vylúčiť nákupy „zlatých kľučiek“ a zefektívniť hospodárenie.

Analýza spôsobu používania materiálov

Toto je veľmi zaujímavý bod. Uvediem príklad. Firma balila desať rokov svoje výrobky nejakým spôsobom. Až si dali cieľ usporiť 15% nákladov spoločnosti.

A kde sa našli? Po analýze sa zistilo, že baliaci materiál sa používa spôsobom, že zostáva 11% fólie, ktorá je odpad. Zmenili spôsob balenia a výrobky začali baliť tak, že potrebujú menej fólie a súčasne im nezostáva žiaden odpad.

Významná časť úspor sa skrýva v zmene používania nakupovaných materiálov.

Nákupný softvér

Aaaaaa. Moja najobľúbenejšia časť. To, čo je v reálnom svete veľmi ťažké, je v digitálnom malina. Uchopte nákup v digitálnom veku a uľahčite si prácu.

Budete mať kompletnú štatistiku nákupu vždy po ruke. Budete transparentní a u dodávateľov si zlepšíte imidž, pretože budú mať vždy spätnú väzbu. Zprocesujete celý nákup do jedného elegantného riešenia.

Samozrejme musíte si softvér nastaviť k svojim potrebám a dosiahnete, čo potrebujete. Keď potrebujete mať najlacnejšie ponuky, dosiahnete ich. Ak budete hľadať kvalitu, máte ju mať.