Na úvod malé prekvapenie – nemotivovateľní zamestnanci neexistujú. Každý žijúci človek je k niečomu motivovaný. Otázkou je, či je motivovaný k tomu, čo chcete, aby robil.

Ak je dotyčný zamestnanec demotivovaný a nerobí to, čo od neho požadujete, je treba odhaliť prekážky jeho motivácie a potom ich prekonať.

Stačí urobiť nasledujúcich 5 krokov:

  1. Zistite, prečo vlastne chodí do práce.

Stačí sa ho na to priamo opýtať.

Ak zistíte jeho dôvod, prečo chodí do práce, môžete ho motivovať práve tým dôvodom.

Príklad:

Pred časom som školili smenových manažérov distribučného centra Tesco, ktorí využívajú aj brigádnikov z personálnej agentúry. Jeden manažér sa ma opýtal, ako má motivovať brigádnika, ktorý ráno príde do práce a zahlási, že dnes v práci ani prstom nepohne.

Poradil som mu, nech sa ho opýta, prečo potom prišiel dnes do práce. Iný manažér sa do nášho rozhovoru zapojil otázkou: „Ty myslíš Zdena? Tomu na peniazoch nezáleží. On sa chodí do práce schovať pred svojou hašterivou ženou.“

Ako chcete motivovať k práci človeka, ktorému nezáleží na tom, či v ten deň niečo zarobí? Jediné, na čom mu záleží je, aby mal 8 hodín pokoj od svojej hádavej ženy. Môžete síce zamestnať aj jeho manželku, aby nad nim stála a nútila ho pracovať, taký brigádnik by sa ale dosť predražil.

Ak si takého brigádnika necháte na pracovisku, môže svojim postojom rozložiť morálku iných brigádnikov. Preto je lepšie takého pracovníka rovno poslať domov. V práci potrebujete ľudí, ktorí chcú pracovať a zarobiť peniaze.

  1. Zistite, aké je nastavenie jeho vnútornej motivácie.

Čo by rád robil, aj keby za to nedostal zaplatené. Dá sa to vyčítať z jeho koníčkov, alebo z toho, o aké úlohy sa v práci najviac zaujíma.

Ak mu zadáte prácu, ktorá zodpovedá jeho vnútornej motivácii, zvýšte tým pravdepodobnosť, že sa do úlohy zahryzne a úspešne ju dokončí.

Nastavenie vnútornej motivácie človeka sa dá pomerne ľahko odhadnúť. Stačí chvíľu pozorovať, či sa človek prejavuje skôr ako extrovert, alebo introvert, a či mu záleží viac na vzťahoch s inými ľuďmi, alebo na výsledkoch. Z týchto informácií sa dajú určiť štyri motivačné typy podľa vnútornej motivácie.

Na našom školení „Tajomstvo motivácie ľudí odhalené“ robíme cvičenie, kde účastníci odhadujú, aké je nastavenie vnútornej motivácie vybraného účastníka školenia. Potom si svoje odhady porovnajú so sebahodnotením vybraného účastníka. Vo viac než 90% prípadov dokážu účastníci odhadnúť prevažujúci typ motivácie vybraného účastníka.

Takéto odhady motivačného typu ľudí môžu účastníci školenia využívať v práci i osobnom živote. Umožňuje im to predvídať reakcie iných ľudí a zadávať im prácu, ktorú chcú sami prirodzene vykonávať.

Ak máte človeka, ktorý chce v práci pracovať a určili ste aj jeho hlavný typ motivácie, stále to neznamená, že ten človek bude s nadšením vykonávať zadanú prácu. Prekážkou jeho motivácie môže byť jeden, alebo viacero psychických blokov.

Poznáme tri psychické bloky motivácie:

a, informačný blok,

b, predsudkový blok,

c, emočný blok.

a, informačný blok znamená, že človek nevie, ako funguje nejaká vec, alebo ak to súvisí s fungovaním firmy. Často má aj pocit, že požadovaná práca je zbytočná, alebo nezmyselná. Nevedomosť v ňom vyvoláva pocit, že nedokáže ovplyvňovať chod vecí a demotivuje ho v požadovanej činnosti.

Na odstránenie informačného bloku stačí takého pracovníka informovať, aký je zmysel jeho práce, prečo je dôležité, aby robil to, čo má robiť, prípadne aká je jeho funkcia v pracovnom procese.

Príklad:

Váš zamestnanec odmieta vyplňovať nový formulár k nejakému projektu. Ak nevie, ako sa to robí, často to všemožne maskuje, prípadne kritizuje, že to je hlúposť. V takej situácii je požiadať ho, aby vám ukázal, ako presne sa ten formulár vyplňuje. Ak sa ukáže, že to nevie, je treba ho vo vyplňovaní formulára zaškoliť. Tým zrušíte jeho informačný blok.

Z toho vyplýva tretí krok k obnoveniu zamestnancovej motivácie:

  1. Opýtajte sa ho, ako by mal požadovanú prácu urobiť.

Poznávacím znamením informačného bloku je odpoveď: NEVIEM. V takom prípade je treba doplniť jeho chýbajúce informácie školením.

b, predsudkový blok znamená, že človek má mylnú predstavu, ako veci fungujú. Iný názov predsudkového bloku je „obmedzujúce presvedčenie“. Na odhalenie predsudkového bloku je treba urobiť štvrtý krok:

  1. Zistite, aký zmysel má jeho práca pre firmu, či v danom projekte.

Poznávacím znamením predsudku je odpoveď, že to je HLÚPOSŤ, alebo že to NEBUDE FUNGOVAŤ, prípadne predpoveď neúspešného výsledku.

Predsudkový blok sa obvykle ruší zložitejšie a to pomocou koučovania – kladenia otázok.

Príklad:

Často sa so zvádzaním zmien vo firme rozšíria fámy, že nový proces nebude fungovať, lebo ani ten predchádzajúci nefungoval. V takom prípade je treba so zamestnancami s pomocou otázok rozobrať, kto a čo spôsobilo nefunkčnosť minulého projektu. A tiež aké opatrenia boli prijaté v súčasnom projekte, aby to tento krát fungovalo.

c, emočný blok je spojený s nejakou negatívnou udalosťou, ktorá sa človeku zapísala do podvedomia. Spomienka na ňu mu bráni vykonávať úspešne prácu, ktorá by ho inak veľmi bavila. Na odhalenie emočného bloku je treba urobiť piaty krok:

  1. Zistite, aká negatívna udalosť sa mu spája s požadovanou činnosťou.

Často sa človeku vynorí v pamäti udalosť, ktorá ho negatívne poznamenala na dlhú dobu. Môže to byť napríklad spomienka na zavedenie nového procesu pred mnohými rokmi v inej firme, ktorý nefungoval a pracovníka kvôli tomu prepustili zo zamestnania.

Na odstránenie emočného bloku niekedy stačí koučovanie. Často je však treba použiť aj nejakú techniku na prácu s podvedomím.

Príklad:

Rušňovodiči, ktorým sa sebevrah hodil pod vlak, často prežívajú tzv. posttraumatickú poruchu spojenú s tou tragickou udalosťou. Aj keď ju nezavinili oni a nemohli tomu nijako zabrániť, často nie sú schopní ďalej vykonávať svoju prácu. K prekonaniu takého emočného bloku je treba využiť pomoc odborníkov.

Viac o psychických blokoch motivácie píšem vo svojej knihe Příručka úspěšných.