Na Slovensku máme rôzne banky. Niektoré nové, niektoré staronové a tie ostatné.

„Staré“ banky majú svoju stratégiu/úspech postavený na dvoch základných scenároch – ťažia z veľkosti svojej zákazníckej bázy, alebo vďaka exkluzívnemu partnerstvu ťažia z veľkosti svojej distribučnej siete, vďaka ktorej sú veľmi efektívni v predaji určitých produktov a paradoxne sú práve vďaka tejto sieti aj veľmi zraniteľní.

Banky, ktoré vznikli ako sa hovorí, na zelenej lúke, bez vlastnej zákazníckej bázy sa od svojho počiatku najviac trápili s tým, ako získať nových/vlastných zákazníkov. Nové banky skúšali rôzne scenáre, ale pokiaľ viem, tak ani jeden scenár/koncept sa dnes nedá pokladať za úspešný.

Bankový sektor vnímam ako veľmi konzervatívny, kde je veľmi ťažké motivovať zákazníkov, aby zmenili svoju banku a preto sa nedejú významné presuny zákazníkov medzi bankami.

Čo by teda mohlo zamiešať karty s ktorými dnes hrajú banky?

Ako som povedal, ľudia sú konzervatívni a majú sklon dôverovať produktom a službám svojej banky a to ostatné si veľmi nevšímajú. Zároveň je tu ale aj niekto iný, kto má svojich zákazníkov, ktorí mu dôverujú a sú voči nemu a jeho službám vysoko lojálni a čo je nemenej dôležité, je to niekto kto sa môže pochváliť zákazníckou bázou, ktorej veľkosť môže konkurovať najväčším slovenským bankám.

Koho mám na mysli? Mobilných operátorov. Bankové služby sa postupne stávajú súčasťou mobilných telefónov. Jediné čo zatiaľ chýba sú produkty a služby, ktoré by v sebe spájali výhody telco a bankového sveta od čoho je už len na skok k banke vlastnenej mobilným operátorom.

 Sú tu traja významní mobilní operátori, ktorí majú všetko to, čo by mala mať úspešná banka. Majú veľký počet lojálnych zákazníkov, majú vybudované efektívne distribučné a komunikačné kanály a majú CRM na úrovni, ktorej nemôže konkurovať žiaden iný sektor na Slovensku.

Keby si jeden z týchto operátorov vybudoval vlastnú banku a vytvoril produkty, ktoré by ponúkali medzisektorové benefity – mal by ich komu ponúkať a zároveň by sa mu tým podarilo vytvoriť významnejšie prepojenie so svojimi existujúcimi zákazníkmi (retencia) a tiež by sa mu podarilo zvýšiť si svoju atraktivitu vo vzťahu ku konkurenčným zákazníkom.

Na druhej strane by vlastná banka mohla financovať investície samotného mobilného operátora. Spojenie mobilného operátora a banky by prinieslo množstvo ďalších medzisektorových synergii.

Banka vlastnená mobilným operátorom by podľa môjho názoru poskytla mobilnému operátorovi množstvo ťažko napodobniteľných konkurenčných výhod a zároveň by bola zaujímavým oživením konkurencie na nudnom bankovom trhu.