Koncept o ktorom chcem písať by bol postavený na prepojení medzisektorových benefitov, ktoré predstavujú základné ľudské potreby – v tomto prípade potrebu telefonovať a napríklad potrebu bankovať, resp. niektorú z ďalších ľudských potrieb.

Primárnym cieľom nebude predaj SIM za účelom zisku z jej používania, ale predaj SIM ako doplnkového benefitu k úplne iným produktom a službám iných spoločností. Takéto prepájanie medzisektorových benefitov, ktoré v sebe spájajú základné/dennodenne využívané ľudské potreby, vytvárajú zároveň silnejšie puto so zákazníkmi, ktorí majú nižší sklon ku zmene poskytovateľa služieb, čo má pozitívny vplyv na úsporu retenčných nákladov.

Scenár č. 1: Spoločnosti ktoré majú významný rozpočet na podporu akvizície (SAC), resp. retencie (SRC) ako sú napríklad banky

Ako má vyzerať úspešný mobilný virtuálny operátor?

  • Vhodné na podporu akvizície a retencie pre spoločnosti s významnou výškou SAC/SRC (banka/úver/účet, ...)
  • ČSOB a PABK mali kampaň na účet, kde rozdávali tablety/smartfóny, resp. ponúkali 300€ za nový aktívne využívaný účet, resp. banky ponúkajú rôzne zľavy za poskytnutie úverov

Scenár č. 2: Spoločnosti ktoré nemajú významnú výšku SAC/SRC ako napríklad energetické spoločnosti

Ako má vyzerať úspešný mobilný virtuálny operátor?

  • Vhodné pre spoločnosti s nízkou výškou SAC/SRC
  • Akvizícia, záchrana a retencia: banka, (úvery, účty), energetické spol.,

Scenár č. 3: Spoločnosti, ktoré chcú svojim zamestnancom ponúkať zaujímavé benefity dotované zo sociálneho fondu.

Ako má vyzerať úspešný mobilný virtuálny operátor?

  • Prepojenie na čerpanie benefitov zo sociálneho fondu, resp. zľava pre zamestnancov a ich blízkych
  • Voľné minúty/zľava

V čom je „finta“, kto to zaplatí?

Finta spočíva v produktoch/tarifoch, ktoré sú dotované tretími stranami v rámci ich súčasných SAC/SRC rozpočtov, resp. zo sociálneho fondu tretích strán, resp. sa jedná o produkty, ktoré tretie strany ponúkajú ako benefit ku svojim produktom a službám za nákladovú cenu za minútu, pričom tieto tretie strany nemajú primárnu motiváciu zarábať na predaji SIM kariet, ale ponúkať svojim zákazníkom dodatočné benefity s cieľom zvyšovať svoju vlastnú atraktivitu a zároveň zvyšovať lojalitu svojich zákazníkov.