Viete, prečo sú poklopy na kanáloch okrúhle? Zvláštna otázka? Možno áno, ale aj takáto môže odznieť na pracovnom pohovore a nebude myslená ako vtip. Testuje logické myslenie i kreativitu kandidáta a zároveň mu dáva signál, že zamestnávateľ je inovatívny a má záujem skúšať nové veci.

Na úvod si treba povedať, že je veľký rozdiel medzi pracovnými pohovormi na nižšie pozície a pri obsadzovaní pozícií vo vyššom manažmente. Ten spočíva v tom, že v druhom prípade sa väčšinou jedná o ľudí, ktorí sú zamestnaní a v danom momente ani neuvažujú o zmene. Práve tento fakt udáva tón i priebeh celého pohovoru – lebo to vlastne ani nie je pohovor, ale akési pytačky.

Firma sa musí predať.

Prečo pytačky? Lebo hovoríme o situácii, keď si vyberá aj kandidát. A vyberie si podľa toho, čo firma ponúka. A ako. Je omylom si myslieť, že na prvom mieste záujmu kandidáta stojí finančné ohodnotenie. Na vrcholových pozíciách sú totiž ľudia, ktorí už v živote niečo dosiahli a majú skúsenosti, prax i kontakty. Nie sú odkázaní na ponuky. Ale, samozrejme, vždy ich môžu zvážiť.

Zo skúseností vieme, že najdôležitejšie pre kandidáta je vedieť čo sa od neho očakáva – teda to, akú dlhodobú víziu, náplň práce a plány by mal v novej firme zastávať. Nasleduje požiadavka „dobrej spoločnosti“, ale tým sa nemyslí to, ako sa firma verejne prezentuje. Väčšiu váhu má skutočné pracovné prostredie, do ktorého manažér nastúpi a s kým bude pracovať. A až potom prichádza na rad otázka finančného ohodnotenia.

Tieto súvislosti však často unikajú firmám, ktoré z dlhodobého hľadiska chcú a potrebujú obsadiť kľúčové pozície kvalitnými kandidátmi. Lebo stratégia „preplatiť“ pôvodného zamestnávateľa je krátkozraká. Firma musí zaujať. Musí dokázať kandidátovi, že sa mu oplatí opustiť jeho zónu komfortu a prijať novú výzvu. A hlavne to, že bude u nich spokojný.

Čo naozaj firma chce?

Prestavme si modelovú situáciu. Firma má dlhý zoznam požiadaviek, ktoré by mali potencionálni kandidáti spĺňať. Bohužiaľ, môžu nastať nasledovné situácie:

  1. Firma dáva nereálne požiadavky. Kandidát ide na stretnutie s konkrétnymi očakávaniami, no počas rozhovoru sa ukáže, že firma hľadá úplne niečo iné ako deklarovala. Nesplnia sa tak očakávania firmy, ani kandidáta. Najčastejším dôvodom je to, že požiadavky sú unifikované a manažment spoločnosti neprikladá dôležitosť správnemu zadefinovaniu kľúčových požiadaviek a očakávaní pri konkrétnych pozíciách.
  2. Firma je príliš konzervatívna. Napríklad, naozaj musí mať kandidát 10-ročnú prax v konkrétnom odbore alebo pozícii? Prečo by to nemohol byť človek z iného sektora? Kandidáti hľadajú niečo viac, netúžia iba po zmene loga na vizitke. Človek prirodzene túži po zmene, po niečom novom, čo ho naštartuje k ešte lepším výkonom.
  3. Firma nepristupuje k výberu seriózne. Presúva termíny stretnutí alebo necháva kandidáta dlho čakať na vyjadrenie. Takýmto správaním nevysiela dobrý signál a znehodnocuje sa v očiach kandidáta.

Riziká

Keď si už všetci vydýchnu, že kandidát bol vybratý a podmienky dohodnuté, vtedy začína pre kandidáta najnáročnejšia fáza. Podstupuje riziko, ktoré si jeho budúci zamestnávateľ často ani neuvedomuje. Obrazne povedané, púšťa sa jedného konára a druhý ešte nedrží pevne v ruke. Preto očakáva dôveryhodný proces už od prvého kontaktu. A tu sa ukáže spoľahlivosť firmy. Akceptačný list by mal vybratý kandidát dostať bezodkladne, dovtedy by ani nemal podávať výpoveď. Bohužiaľ, realita často hovorí niečo iné.

Dohoda musí byť dodržaná aj pri tvorbe pracovnej zmluvy. Musia v nej byť zahrnuté body, na ktorých sa počas stretnutí obidve strany dohodli. Výhovorka na štandardizovanú zmluvu neobstojí. Nasledovať môžu ďalšie vyjednávania, ktoré nemusia skončiť úspešne. V konečnom dôsledku stratia všetci: firma predovšetkým reputáciu, kandidát svoj čas.

No a prečo sú tie poklopy na kanáloch okrúhle? Odpovedí je viacero. Je to otázka, ktorá testuje obidve strany, aj toho, kto ju položil. Okrúhly tvar je zárukou, že poklop sa neprepadne do kanála, ľahšie sa umiestňuje, premiestňuje kotúľaním, vyrába i upevňuje. No a okrúhly je aj preto, lebo aj samotné kanály sú, predsa, okrúhle.