V stredu ráno Janka a Danka odniesli deti do školy. Už im bolo jasné, že aj keď sú deti v tej istej škôlke a obom to platí zamestnávateľ, Janka z tohto benefitu dane ani odvody platiť nemusí aj keď Danka áno https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/ako-janka-a-danka-isli-na-plavaren.html. A tak Danke neostáva ako čakať, či v novele zákona o dani z príjmov prejde oslobodenie nepeňažných benefitov https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/danka-sjankou-menia-danove-zakony-rychlejsie-ako-danko.html.

Janka však dnes nebola veľmi zhovorčivá. Cestou zo škôlky to už Danke nedalo a ozvala sa: „Čo sa deje Janka? Tento týždeň vyzeráš nejako vystresovane.”

„Ach, čo ti poviem,“ odvetila Janka. Vieš, že ako HR manažérka mám na starosti nábor nových zamestnancov. A neverila by si, aký je to dnes problém.

„Preto máš teraz toľko práce?“ opýtala sa Danka. A čo tí zamestnanci z tretích krajín, o ktorých sa teraz toľko rozpráva?“

„No nie je to tak jednoduché,“ povedala Janka. Vybaviť takýmto zamestnancom povolenia na pobyt a prácu je stále veľmi zdĺhavý proces. Agentúrne zamestnávanie zamestnancov z tretích krajín bolo donedávna zakázané a aj dnes je prísne regulované. A tak mnohí takýto cudzinci sú zamestnaní v  slovenských firmách, ktoré nám formálne dodávajú služby, aj keď ich zamestnanci reálne pracujú rovnako ako naši bežní zamestnanci alebo iní agentúrni Slováci. A tak môžeme byť stále v napätí, či nám najbližšia kontrola z Inšpektorátu práce nezistí, že títo zamestnanci nášho „dodávateľa“ nemajú v poriadku nejaké papiere a my prijímame dodávku práce alebo služby prostredníctvom nelegálne zamestnaného človeka a tak sme spoluzodpovední za jeho nelegálne zamestnávanie https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/velky-pozor-na-vysielanych-zamestnancov-od-juna-2016.html. A navyše nám pri takýchto zamestnancoch vznikajú ešte dodatočné náklady spojené s ich ubytovaním a dopravou a o nejakej loajalite nemôže byť ani reči.”

„No to je komplikované,“ prisvedčila Danka, „niekedy je lepšie nevedieť detaily. Ale čo slovenskí zamestnanci? Veď každý rok končia stovky absolventov na školách.“

„To je pravda,“ prisvedčila Janka, „ale konkurencia na trhu je dnes veľká. Ak chceme aby k nám prišli takýto absolventi na pohovor, musíme im preplatiť cestovné a ubytovacie náklady. Práve tento týždeň sa ma finančný riaditeľ pýtal ako naložiť s takýmito recruitingovými výdavkami. A ja si už nie som ničím istá...“

„Janka, ale to by nemusel byť taký problém,“ prerušila ju Danka, „mám pri sebe vizitku nášho známeho daňového poradcu. Poďme mu zavolať a opýtame sa.“

Už o pár minút sedeli Janka a Danka v kancelárii ich známeho daňového poradcu. Janka pri káve nestrácala čas: „Opäť raz riešime dane. Našťastie už nie zamestnancov, ale iba kandidátov na pracovné miesta, ktorým preplácame cestovné výdavky na pracovný pohovor. Čo si myslíte, sú takéto náklady pre našu spoločnosť daňovo uznateľné?“

„Daňová uznateľnosť týchto nákladov je určite správna otázka. Ale v dnešnej dobe by zrejme aj ten najprísnejší správca dane musel akceptovať, že takéto výdavky sú nevyhnutné na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmu spoločnosti. Ale ako už viete, v daniach sa musíme vysporiadať aj s tým, ako naložiť s príjmom na strane príjemcu,“ vysvetľoval daňový poradca.

„Ako to myslíte?“ nerozumela Janka, „veď to nie sú naši zamestnanci. Oni pre nás nič nerobia a my im nedávame žiaden príjem, len preplácame náklady.“

„Súhlasím,“ povedal daňový poradca, „ale nezabúdajme, že dane sa nie vždy riadia logikou a sedliackym rozumom. Daňová logika má niekedy vlastné postupy:

  • Otázka 1 - Je to príjem – Odpoveď 1 – ÁNO. Predsa tomu kandidátovi niečo vyplácate.
  • Otázka 2 - Aký je to príjem? Odpoveď 2– v zákone máme širokú definíciu príjmu zo závislej činnosti - Príjmami zo závislej činnosti sú príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo BUDÚCIM výkonom závislej činnosti alebo funkcie BEZ OHĽADU NA TO, ČI DAŇOVNÍK pre platiteľa príjmu SKUTOČNE vykonával, vykonáva alebo BUDE VYKONÁVAŤ túto ZÁVISLÚ ČINNOSŤ .... bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo JEDNORÁZOVÉ PRÍJMY, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takže pri gramatickom výklade nášho zákona je takýto príjem považovaný za príjem zo závislej činnosti.
  • A nakoniec Otázka 3 - Je tento príjem oslobodený od dane ako cestovná náhrada? Odpoveď znie NIE, pretože podľa zákona o cestovných náhradách je oslobodený iba cestovná náhrada zamestnanca v pracovnom vzťahu.“

„Takže chcete povedať, že ak preplatíme kandidátovi jeho cestovné výdavky na pracovný pohovor, dosahuje tento kandidát zdaniteľný príjem ako náš zamestnanec? A my sme mysleli, že nič absurdnejšie ako zdanenie účasti zamestnancov na teambuildingu už neexistuje…“ ozvala sa šokovaná Janka.  

„No zdá sa, že slovenské daňové zákony vedia ešte stále prekvapiť. A toto stanovisko mám dokonca písomne potvrdené od Finančnej správy,“ odvetil daňový poradca.

„A čo keď toho kandidáta nakoniec neprijmeme?“ skúšala ešte Janka.

„Nuž podľa Finančnej správy v takom prípade platí časť vety „bez ohľadu na to či bude pre platiteľa vykonávať závislú činnosť“. A stále je to teda príjem zo závislej činnosti,“ dovysvetlil daňový poradca.

Tak toto nedáva žiadnu logiku. Každý deň počúvame, aký je nedostatok zamestnancov a ako štát podporuje mobilitu pracovnej sily a koľko prostriedkov do tohto investuje. A nakoniec príde s takýmto absurdným zdaňovaním kandidátov pri pracovných pohovoroch!“ rozohnila sa Janka.

„V tomto s Vami absolútne súhlasím,“ odvetil daňový poradca. „Opäť by možno stačilo, keby bola zdaniteľnosť príjmu v zákone podmienená osobným prospechom daňovníka https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/ako-janka-adanka-parkovali.html.“

„Ja mám nápad ozvala sa Danka, „čo keby sme vytvorili nejaké združenie, ktoré by bojovalo za kvalitnú daňovú legislatívu...“

„Výborný nápad,“ pridala sa Janka, „a mohlo by sa volať Občianske združenie za lepšie dane.“

„Skvelý nápad,“ potešil sa daňový poradca. „A hneď sa občianske združenie môže zapojiť do pripomienkového konania k novele zákona o dani z príjmov. Veď kto už by mohol byť lepším ambasádorom boja za lepšie dane ako Janka a Danka.“