Janka a Danka sa aj v novembri vybrali na plaváreň. Aj keď boli „priateľsky“ upozornené, že tým ktorí diskutujú na plavárni sa môžu stať rôzne nepríjemné veci. Ale Janka a Danka si nemyslia, žeby sa na plavárni dialo čokoľvek nekalé. Práve naopak, hovoria o problémoch a nejasnostiach a snažia sa nájsť riešenie.

A tak aj dnes si Janka a Danka po plávaní sadli na kávu a pustili sa do diskusie.

„Tak čo Janka”, opýtala sa Danka, „stále riešiš problémy so zamestnancami?”

„Presne tak“, pritakala Janka. „A nie len tie staré. Nové problémy len pribúdajú. Včera napríklad za mnou prišli zamestnanci, že pozerali televíznu tlačovku, kde sa navrhlo, že profesionálni športovci v kolektívnych športoch by si po novom mohli vyberať, či chcú byť zamestnanci alebo živnostníci. A medzičasom tento návrh už schválili aj poslanci“.

„No ale veď vy ste automobilka a nie športový klub…” Nerozumela Danka.

„No to áno,“ prisvedčila Janka. „Ale vraj aj oni sú dobrý kolektív a tak by vraj tiež chceli byť živnostníci.  Veď na nich platí tá istá definícia závislej činnosti...“

„A v čom je teda rozdiel?” vyzvedala Danka.

„Pozrela som si tú tlačovku, a ten fešák od hokeja to vysvetlil. Vraj športovci majú veľmi kreatívnu činnosť a teda by mohli byť živnostníci radšej ako zamestnanci“, odpovedala Janka.

„No to je zvláštne,“ zamyslela sa Danka. „Veď znaky závislej činnosti sme už diskutovali (https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/ako-sa-danka-chcela-stat-zivnostnickou.html) a kreativita pracovnej činnosti medzi nimi nebola. Podpora športu je relevantný cieľ, ale tá cesta je veľmi diskutabilná. Keď sa spraví jedna výnimka, tak potom sa naozaj iní zamestnanci môžu cítiť diskriminovaní. Možno by nebol zlý nápad porovnať v koľkých z 28 štátov EÚ majú športovci v kolektívnych športoch možnosť vykonávať činnosť ako podnikatelia,“ uzavrela Danka.

„No ale to tento týždeň nebola jediná legislatívna zmena,“ pokračovala Janka. „Tá druhá sa týka daní a bude zrejme ešte väčší problém.“

„Ako to? Veď všetky daňové legislatívne zmeny sme už riešili (https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/danka-sjankou-menia-danove-zakony-rychlejsie-ako-danko.html)... Žeby nám niečo uniklo?” ostala prekvapená Danka.

„No je to tak,“ prisvedčila Janka. „Ale uniklo nám to preto, lebo tá zmena daňovej legislatívy sa udiala v Rakúsku.“

„Ach tak....“,odľahlo Danke. „Tak prečo to potom riešiš. Veď Vy ste slovenská spoločnosť a pokiaľ viem tak v Rakúsku vôbec nepodnikáte.“

„To je pravda,“ prisvedčila Janka. „Ale máme zamestnancov, ktorí v Rakúsku bývajú. A podľa nových pravidiel platných od januára 2020, každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osobu, ktorá je rakúskym daňovým rezidentom bude povinný registrovať sa pre rakúske dane ako zamestnávateľ a odvádzať za takýchto zamestnancov rakúske preddavky na daň. Do konca roku 2019 sa táto povinnosť vzťahovala iba na spoločnosti, ktoré mali v Rakúsku stálu prevádzkareň. Ale po novom sa bude vzťahovať na všetky zahraničné spoločnosti, ktoré zamestnávajú zamestnancov, ktorí sú rakúskymi daňovým rezidentmi.“

„A čo z tohto teda vyplýva?”pýtala sa Danka ďalej.

„No v prvom kroku sme zisťovali, či takýchto zamestnancov máme,“ odpovedala Janka. „A identifikovali sme niektorých s trvalým pobytom v Rakúsku. A ešte skúmame, či sú aj takí, ktorí v Rakúsku bývajú, ale trvalý pobyt si ponechali na Slovensku. V každom prípade zrejme našej spoločnosti vznikne od januára 2020 povinnosť registrovať sa v Rakúsku ako zamestnávateľ. A možno budeme musieť podávať mesačné výkazy a odvádzať nejaké rakúske preddavky na daň za našich zamestnancov. To môže závisieť aj od toho, kde fyzicky tí zamestnanci vykonávajú prácu“.

„Počkaj Janka, ale veď za nich už platíte sociálne odvody aj preddavky na Slovensku. To im budete zrážať ešte aj rakúske preddavky na daň? To by ich zrejme nepotešilo...“ reagovala Danka.

„Snáď nie, mal by existovať spôsob ako eliminovať platenie preddavkov z tohto istého príjmu v oboch štátoch. Ale práve preto musíme hneď po registrácii nastaviť rakúske mzdové účtovníctvo a prípadne upraviť aj to slovenské. A na to máme už iba december 2019 a január 2020. Aby sme už januárové preddavky na daň spracovali správne a mali všetko aj dostatočne zdokumentované. A samozrejme to budeme musieť nejako odkomunikovať aj tým zamestnancom... Minimálne ich upozorniť, že ak si doteraz nepodávali rakúske daňové priznania, od roku 2020 sa to môže zmeniť. Aj keď nakoniec to pre nich môže byť aj výhodné(https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/slovaci-vpohranici-aich-dane.html)“, vysvetľovala Janka

„Nuž zdá, sa, že cez Vianoce sa nudiť nebudete“, skonštatovala Danka. Ale mám ešte takú typickú slovenskú otázku. Čo by sa stalo ak by ste sa zaregistrovať nestihli? Alebo ak by ste nesplnili iné povinnosti v Rakúsku?”

„Nuž zrejme by sme riskovali nejaké sankcie od rakúskych daňových úradov. Toto ešte musíme dozistiť,“ odvetila Janka. „Podľa mňa je tam veľa nejasností a aj otázka ako by rakúske úrady kontrolovali a sankcionovali slovenských zamestnávateľov. Zrejme by bolo vhodné to prekonzultovať s poradcami v oboch krajinách.“