Blíži sa malé (dvojmesačné) výročie vstupu tretieho mobilného operátora na slovenský trh, takže poďme trochu bilancovať.

Vďaka prvej - a hneď na úvod mamutej - promočnej kampani mohla Telefónica O2 rozbehnúť prevádzku svojich služieb so 600-tisíc zaregistrovanými záujemcami, takzvanými O2 Jednotkami.

To číslo vyzerá úctyhodne. No ostane len číslom bez hlbšieho významu, ak sa registrácie nepreklopia na aktivácie.

Koncom minulého týždňa, vo štvrtok 22. marca, Telefónica vydala tlačovú správu, v ktorej upozorňovala na blížiaci sa deadline.

„31. marec 2007 je posledný termín aktivácie SIM kariet pre O2 Jednotky. Po tomto termíne si SIM kartu môžu do konca apríla aktivovať iba tí zákazníci, ktorí ju ešte nedostali. Ide o poslednú šancu mať príležitosť volať v sieti Telefónica O2 Slovakia za atraktívne 2 Sk/min."

O päť pracovných dní neskôr, v stredu 28. marca, prišla ďalšia tlačová správa.

Telefónica sa rozhodla predĺžiť termín na aktiváciu jednotkárskych SIM kariet do 30. apríla 2007: „O2 Jednotky tak majú ešte mesiac, aby využili príležitosť volať v sieti Telefónica O2 Slovakia za atraktívne 2 Sk/min navždy."

Posun termínu zdôvodnila firma „výrazným záujmom o aktiváciu" a „jeho vzostupným trendom, viditeľným najmä posledné dva týždne".

Notorický pochybovač, za ktorého sa považujem, však môže dospieť aj k inému dôvodu. Možno počet telefonujúcich a esemeskujúcich zákazníkov vonkoncom nerastie podľa plánu, a aby celá akcia neskončila menším fiaskom, tak jej treba dať ešte jednu šancu. Prečo by inak operátor najprv vyslal last minute upozornenie a takmer vzápätí možnosť aktivácie predĺžil o jeden celý mesiac?

Ak je to tak, ako tvrdí Telefónica, prečo si množstvo potenciálnych O2 Jednotiek aktiváciu necháva na poslednú chvíľu? Nesvedčí to o niečom? A nemali by sa nad tým na marketingu, prípadne na obchode (distribúcii) tretieho operátora zamyslieť?

A možno je moja konštrukcia naozaj iba konštrukcia. Zbúrať sa dá relatívne jednoducho. Ak Telefónica zverejní, koľko klientov si doteraz ó-dva-jednotkovú simku aktivovalo. Zatiaľ sa pochválila len tým, že po prvých dvanástich dňoch prevádzky (15. februára) ich bolo 110-tisíc.

    > Hlasuj za tento článok na
    Ako sa darí tretiemu mobilnému operátorovi?

    Zdroj: Hlasuj za tento článok na vybrali.sme.sk