Ján Zvonár je poslancom Národnej rady SR za Smer-SD, je členom výboru pre zdravotníctvo. Ten istý Ján Zvonár je starostom bratislavskej mestskej časti Rača, tiež za Smer-SD (v tejto funkcii mu, zhodou okolností, sekunduje podpisový fantóm Rafael Rafaj). A ten istý Ján Zvonár je jediným majiteľom eseročky Eurorehab, poskytujúcej zdravotnú starostlivosť v oblasti ortopédie, neurológie či rehabilitácie.

Táto trojkombinácia vedie k zaujímavým úkazom. Jeden z nich sa dal vidieť a zažiť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Rače, ktoré sa konalo v utorok 25. mája. Ján Zvonár si na ňom račianskymi poslancami nechal (na desať rokov a prakticky za babku) schváliť predĺženie nájomnej zmluvy pre Eurorehab na priestory v miestnom zdravotnom stredisku.

Podľa zákona

Na prvý pohľad to zaváňa konfliktom záujmov. Väčšine poslancov to zjavne neprekážalo: za predĺženie prenájmu hlasovalo 21 z 29 členov zastupiteľstva. I keď o ňom prebehla vcelku vášnivá diskusia, v ktorej J. Zvonár a jeho verní megaservítne vyťahovali minulosť (došlo aj na ctihodného exstarostu Pavla Bielika, ktorý si mal v samom závere svojho úradovania v zdravotnom stredisku priklepnúť garáž) a obviňovali oponentov, že v Rači nechcú zdravotnú starostlivosť.

Ale odhliadnime od týchto, evidentne už predvolebných kortešačiek. Z globálnejšieho hľadiska je zarážajúce, že predĺženie zmluvy starostovej firme je z pohľadu zákona – o majetku obcí (138/1991 Zb. v znení neskorších noviel) – úplne kóšer.

Táto právna norma síce zakazuje napriamo, bez verejnej súťaže, predať a/alebo prenajať obecný majetok starostovi, poslancovi, zamestnancom samosprávy či im blízkym osobám. No pozná aj niekoľko výnimiek.

Patria medzi ne i „prípady, hodné osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov“. A smernica račianskej mestskej časti definuje, že hodné osobitného zreteľa sú najmä o „stavby slúžiace poskytovateľom sociálnych, školských, zdravotníckych a iných verejnoprospešných služieb“.

Dá sa ľahko predpokladať, že obdobne majú eventuálny konflikt záujmov pri predaji alebo prenájme obecného majetku „riešené“ aj iné slovenské samosprávy.

Veľmi nápadne to pripomína realitu verejného obstarávania. Aj tam sa ide podľa zákona, robia sa akože transparentné verejné súťaže, no vďaka nastaveným podmienkam sa do nich zriedka prihlási viac ako jeden záujemca.

Nadpráca

Pre fajnšmerkov a Račanov ešte zopár detailov k podarenému starostovi. J. Zvonár pre hladké predĺženie nájomnej zmluvy spravil aj určitú nadprácu. Čo naznačuje, v akom strese sa, chudák, v poslednom čase nachádzal.

Napríklad – ako sa starosta vyjadril na zastupiteľstve – jeho manželka Katarína, zhodou okolností jedna z miestnych poslankýň (volebný obvod č. 4), sa vzdala konateľstva v Eurorehabe. Vraj v záujme transparentnosti celej veci. Na doplňujúcu otázku, prečo zmena nie je vidieť na čerstvom online výpise z obchodného registra, sa starosta blysol znalosťou pomerov: „Zápis do registra trvá týždne, mesiace.“

Fakt je, že zákon nehovorí len o konateľstve, ale aj o vlastníctve. Podľa neho obec nemôže napriamo predávať ani právnickej osobe, ktorú vlastní alebo spoluvlastní starosta (opäť, s výnimkou prípadu hodného osobitného zreteľa). A Ján Zvonár je 100-percentným vlastníkom Eurorehabu.

V tomto smere na rokovaní zastupiteľstva zaperlil miestny kontrolór Peter Hargaš. Prítomných poučil, že „vlastnenie majetku nie je podnikanie, veď keď vlastním akcie, tak tiež nepodnikám“. Dobre vedieť, že neexistuje rozdiel medzi 100-percentným podielom v eseročke (hoci formálne nie som konateľ) a držbou trebárs desiatich akcií, ktorých boli celkovo emitované stovky, možno tisíce.

Do debaty prispel aj račiansky vicestarosta Rafael Rafaj. Bolo vidieť, že pôsobenie vo veľkom parlamente mu prospelo. Minimálne sa naučil, ako s vážnou tvárou hovoriť veci, ktoré sa akosi ťažko zlučujú s firmo-stranou, ktorá zorganizovala napríklad emisný kšeft: „Táto diskusia je trápna. Eurorehab je zavedená firma, predložený materiál transparentný, cena trhová.“

Len na okraj: cena trhová rozhodne nie je. Za každý z 516 štvorcových metrov zaplatí Zvonárova firma 40 eur ročne (nájom je na desať rokov). Ale o.k., ide o zdravotnú starostlivosť, tak nechcime na jej poskytovateľoch ryžovať...

Otázka je, či aj ostatní račianski lekári dostali rovnaké podmienky ako Eurorehab. Starostova suita to síce tvrdí, no ako hovorí jeho opozícia: čierne na bielom to nikdy nevideli.