Dnes žijeme v dynamickej a modernej dobe plnej rôznych počítačových, mobilných aplikácií a práce s dôležitými dátami, údajmi a informáciami. V dobe ale zároveň často povrchnej a „neserióznej“, v dobe „rýchlokvasených“ manažérov, keď zadania úloh a ich riešenia sú veľakrát len „na oko“ alebo do excelovských tabuliek. Vraj nová doba. Aj v oblasti operatívneho leasingu by sa dali nájsť podobné znaky.

Pre viac informácií si kliknite na stránku Leasingových Expertov.

Jedným z hlavných deklarovaných výhod operatívneho leasingu je šetrenie nákladov. K šetreniu nákladov musíte najprv ale bezpodmienečne poznať náklady celkové.

V doteraz publikovaných blogpostoch sa zákazníci mohli dozvedieť, čo všetko ovplyvňuje a môže v priebehu trvania zmluvy operatívneho leasingu - ovplyvniť a zmeniť výšku mesačnej splátky a teda aj celkové náklady na konkrétne vozidlo. Nazvime ich náklady mobility.   

Prvá mesačná splátka, ktorú si klient „vysúťažil“ alebo jednoducho zmluvne dohodol so svojím dodávateľom operatívneho leasingu je presne tá, ktorú (predpokladám) hodlá investovať do svojej mobility (nie majetku) každý mesiac. Sú to finančné prostriedky, ktoré by mal dokázať bez problémov splácať, a za ktoré mu leasingová spoločnosť má poskytnúť adekvátne služby, ktoré očakáva.

Ak by sme to rýchlo porovnali s klasickým leasingom/úverom, kde - ak je zmluva podpísaná na 36 mesiacov, pri mesačnej splátke napr. 300 € a dnes už fixnom úročení týchto typov zmlúv, zákazníka by úver na auto vyšiel na 36 x 300 €, t. j. 10 800 €. Ak bolo nutné zaplatiť akontáciu, povedzme 2000 €, pripočíta sa k celkovým mesačným splátkam. Celkové finančné náklady si tak dnes prakticky každý, hoci aj menej skúsení zákazníci dokážu spočítať. Naučil ich to „trh“ a časom nadobudnuté znalosti, a tiež nutnosť zverejňovať výšku preplatenia, koeficienty a podmienky zmlúv. Pripomínam len, že toto všetko je pri úvere nezávislé od mesačného kilometrického nájazdu vozidla (nepočítame teraz náklady na pohonné hmoty).

Keď sa vrátime k operatívnemu leasingu, „kľúčové“ je čo najlepšie poznať podstatu operatívneho leasingu a podmienky svojho poskytovateľa, aby celkové náklady, ktoré klient očakáva, sa v konečnom dôsledku rovnali čo najviac tým, za ktorú si službu vysúťažil/obstaral na začiatku.

Čo teda môže najviac ovplyvniť celkové náklady operatívneho leasingu zákazníkov?

  • Nesprávne zvolený kilometrický nájazd
  • Zmena výšky mesačných splátok tzv. možná rekalkulácia v prípade, ak sa váš kilometrický nájazd začne podstatne líšiť od zmluvne dohodnutého (podmienky závisia od jednotlivej leasingovej spoločnosti)
  • Nedostatočné pokrytie servisných podmienok v zmluve, možná absencia opráv určitých porúch a závad vozidla počas trvania zmluvy
  • Nadmerné opotrebenie vozidla pri jeho vrátení
  • Vysoké nadlimitné kilometre za prekročený nájazd
  • Nevhodne alebo nedostatočne zvolené podmienky havarijného alebo zákonného poistenia vozidla
  • Absencia asistenčných služieb a náhradného vozidla pri neočakávaných udalostiach alebo opravách poistných udalostí
  • Možné poplatky pri predčasnom vrátení vozidla

Celkové náklady pri operatívnom leasingu budú „skladačkou“ viacerých, vyššie uvedených faktorov, a to podľa adekvátnych znalostí jednotlivého klienta.

Ak prvá – kalkulovaná mesačná splátka pri operatívnom leasingu - napr. 300 € sa zmení ( z dôvodu rozdielneho nájazdu o 30% oproti plánovanému) v polovici 36 mesačnej zmluvy o 50 € mesačne a po skončení zmluvy vrátite vozidlo opotrebované a leasingová spoločnosť vám vyfakturuje „nadmerné opotrebenie“ za 500 €, tak vaše priemerné mesačné náklady boli nakoniec zaokrúhlene - 339 €/mesiac. Takmer o - 40 € každý mesiac viac - ako prvá splátka, ktorú ste ako klient očakával.

Inak povedané, celkové náklady na operatívny leasing vozidla sa vo veľkej väčšine prípadov dozviete až po ukončení zmluvy. Súčtom všetkých mesačných splátok, prípadne refakturovaných nákladov nepokrytých v zmluve, nadlimitných kilometrov, možného nadmerného opotrebenia atď. (ak si všetky tieto položky neustrážite alebo nenastavíte správne). Zistiť ich môžete napríklad spätným auditom celkových nákladov, alebo priebežnou evidenciou všetkých vynaložených finančných prostriedkov.

A koho dnes zaujímajú celkové náklady pri „operáku“? Trochu s humorom vzaté, najjednoduchšie delenie je určite nasledovné:

  1. Spoločnosti a osoby, ktoré sa zaujímajú o skutočné celkové náklady. Najčastejšie menšie spoločnosti, živnostníci, súkromné firmy riadené silným „ekonomicky nastaveným manažmentom“. Také, ktoré nemajú problém prepočítať všetky náklady, ktoré zaplatili počas celej doby za svoj vozový park. Ktoré už viac-menej prešli určitým vývojom a skúsenosťami s operatívnym leasingom. Dokázali si čo najlepšie nastaviť podmienky zmlúv svojho poskytovateľa a hoci aj neváhali zmeniť svoju leasingovú spoločnosť. V serióznom výbere, kde nemusí prvá splátka ihneď odzrkadľovať to najlepšie a najvýhodnejšie. Spoločnosti a osoby, ktoré naozaj „obracajú v ruke“ každé euro a musia na svoju mobilitu dennodenne zarábať.                                                                                                            
  2. Spoločnosti, ktoré nezaujímajú celkové náklady a čo najlepšie nastavenie podmienok. Také, kde prvá, najnižšia splátka je jediná a rozhodujúca. Nezávisle od ďalších podmienok, či už dané neznalosťou alebo neochotou poznať detaily. Keď sa v uvedených spoločnostiach opýtate, či zmluvy skončili s rovnakými podmienkami ako začali, dostanete odpoveď: „nie menili sa nám splátky“ alebo: „museli sme na konci zaplatiť celkom dosť za opotrebenie“. Kde na otázku prečo je to tak, vám odpovedia: „ja musím vybrať toho s najnižšou splátkou“ alebo „viete to už nikoho nezaujíma, ako skončia zmluvy, nemá to kto a ako spočítať“. Alebo obľúbené: „ja tu už vtedy možno ani nebudem pracovat...“ a ešte: „auto je jeden z mála benefitov, nejak to natlačte do prvej mesačnej splátky, môjho limitu“.

Pre viac informácií si kliknite na stránku Leasingových Expertov.

Aj takú modernú dobu žijeme. A to nielen v segmente operatívneho leasingu. V dobe, keď „najlepšie“ (prvé) kritérium musí byť najnižšia cena. A potom nech sa deje čokoľvek. Audit celkových nákladov by určite vedel rozprávať príbehy.

Ak vás zaujímajú ďalšie blogposty na tému Operatívny leasing, môžete si ich prečítať na tomto mieste.