Otázka, aká zlá je súčasná hospodárska kríza, či sa už končí, či bude taká devastujúca ako tá Veľká hospodárska a akú podobu bude mať oživenie,  je ošúchaná a frekventovaná. Ale Barry Eichengreen a Kevin H. O'Rourke ponúkli jeden graf, ktorý by mohol byť zaujímavý pre čitateľa spod Tatier i v záplave krízových informácií. Porovali v ňom prepad priemyselnej produkcie v medzivojnovom Československu počas krízy 30. rokov a aktuálny pokles výroby v priemysle v Česku a na Slovensku:

Aká naozaj zlá je súčasná kríza

Zdroj: update

Súčasné Česko a Slovensko zažili v prvom roku krízy strmší pád priemyslu než Československo pred ôsmimi desaťročiami. Iste, treba si dávať pozor na historické paralely. Ale dáta, ktoré dali Eichengreen a O'Rourke dokopy, ukazujú, že celosvetovo boli doposiaľ dôsledky ekonomického pádu drsné aj na pomery Veľkej hospodárskej krízy. Na druhej strane, v ostatných mesiacoch akciové trhy zažili peknú rastovú rely, celosvetový obchod trochu ožil a spamätáva sa i globálny priemysel:

Aká naozaj zlá je súčasná kríza

Zdroj: eichengreen_2ndupdate_fig1

Tak azda z toho bude aspoň to U, a nie W, alebo dokonca L.