Nielen p. Čižmárik, dobromyseľná odborná verejnosť ale aj mnoho iných ľudí krúti hlavami nad zámerom vlády Róbert Fica – zákonne vylučovať najlacnejšie, či  najdrahšie ponuky z verejného obstarávania. Argumentuje pritom tým, že „Po najnižších cenách prichádza spálená zem“. Či argument, že veľa krát víťazný dodávateľ je nekvalitný, neplatí načas subdodávateľom a Tí sa dostávajú do problémov. V individuálnych prípadoch to môže byť tak. Ale o tomto to nie je!

Zamieňanie „jabĺčok s hruškami“

Uvedená možná „reália“ nie je problém procesu verejného obstarávania ale problém iných, ďalších právnych mechanizmov, ktoré sa majú riešiť na úplne inom fronte. Dávnejšie som o tom písal aj v tomto blogu. Napríklad:

  • prostredníctvom precízneho zákonného zakotvenia kontraktakčných práv a povinností v Obchodnom, či Občianskom zákonníku. Ale aj úplne iného postavenia právnických (s.r.o., a.s..) osôb v režime obstarávania.
  • efektívnou a najmä včasnou vymožiteľnosťou práv dotknutých subjektov (obstarávateľ/subdodávateľ a pod...) na súde.
  • nekvalitné vyšpecifikovanie predmetu, čo je skôr otázkou kvality personálneho obsadenia ľudí, ktorí pripravujú podklady pre obstarávateľov. Ak si nevedia obstarávatelia „ušiť“  kvalitné zmluvy, tak nech to dajú robiť renomovaným a dôveryhodným právnikov, ktorí majú odborný prienik v predmetoch, ktoré obstarávajú.
  • a mnoho iného

Inak povedané, samotný proces verejného obstarávania je vec - jedna a proces riešenia potencionálnych problémov – druhá. Argumentovanie vecou dva na úkor veci jedna,  prostredníctvom navrhnutým riešením (eliminácie minimálnej ceny) je absurdné a v moderných, slušných, vyzretých štátoch neakceptovateľné.

Zámer či nevedomosť?

Štátnický rozmer v boji s korupciou, ktorý si Ficová vláda spočiatku chcela vybudovať alebo sa rodili aspoň „aké-také náznaky“ sa strácajú v hmle. Celé mi to skôr príde ako zámer než nevedomosť. Jasný zámer dať veľkú zelenú korupcii a klientelizmu. Inak sa táto absurdná iniciatíva – „najlacnejšieho z kola von!“ nedá nazvať. Proti tomuto zámeru ostro protestujem a nesúhlasím s ním na celej čiare. Iniciatívcom tohto nezmyslu dávam jasne na vedomie, že tisíce slušných ľudí tunelovanie našej vlasti už viacej tolerovať nebude.