Prelom rokov je vždy najpríhodnejšia chvíľa na predstavenie trendov, ktoré nás v roku 2017 postretnú. Požiadal som preto niekoľko expertov, aby nám predstavili ako oni vidia rok 2017 v CRM oblasti:

Miroslav Milán: Digitálne produkty aj milosť pre Cloud

Personalizácia a interná monetizácia. V energetickom odvetví budú spoločnosti riešiť v roku 2017, vďaka rozvoju dolovania dát, stále viac personalizonalizovanú ponuku služieb. Hlavným úsilim bude spájať čoraz viac interné dáta s dátami z webu. V duchu pokračujúcej evanjelizácii v oblasti analýzy dát sa zmení povedomie o hodnote dát. Aj v tomto sektore porastie ich hodnota a nebudú sa hľadať cesty na ich využitie len pre záchranu klientov.

Smart home a digitalizácia. Na základe príkladov z vyspelejších trhov (ale aj vďaka dátam) sa do popredia v utilitách presadia trendy smart home (digitálna inteligentná domácnosť). Digitalizácia sa začne krok za krokom presadzovať aj do zákazníckych procesov. Webové zákaznícke portály budú do väčšej miery personalizované a tiež viac založené na zážitku samotného klienta. Zákazníci v rámci smart home konečne budú môcť viac využívať smart technológie pre svoje pohodlie doma, rovnako ako pre bezpečnosť a na úsporu energie.

Cloud a modernizácia DWH. Aj väčšie korporácie postupne začnú brať na milosť Cloudové riešenia. Aktuálne dátové sklady už nebudú schopné vyhovieť potrebám biznisu. Ten sa začne viac zaujímať o to, ako interné dáta priamo spojiť s Big dátami z externého (web) prostredia. Začne rásť dopyt po skúsených dátových analytikoch (tzv. data scientistoch), ktorých cena pre firmy prevýši dokonca hodnotu niektorých middle a top manažérov.

Filip Vítek:  Stane sa toho viac, ako si pripúšťame

Keďže tempo zmien a inovácii sa intenzívne zrýchľuje každým rokom, som presvedčený, že v roku 2017 sa toho stane v oblasti CRM a klientskych dát viac, ako si pripúšťame. Zhrňme si preto aspoň tie najvážnejšie zmeny nadchádzajúceho roka:

Tradičný politický marketing dostal v roku 2016 na frak (tak na lokálnej úrovni (Kolár, Kotleba) ako aj svetovej úrovni = Trump). Už teraz sa preto rozbehli horúčkovité preteky, ako vylepšiť volebnú dátovú analytiku. Jedna časť odborníkov bude hľadať presnejšie dáta, iní pre zmenu budú hľadať nové guerilla techniky nad už existujúcimi a dostupnými dátami.

V Telekomunikačnom biznise sa zrejme naďalej budú roztvárať rozdiely medzi zozbieranými a skutočne monetizovanými informáciami o klientoch. Tento trend ešte viac zvyši tlak a zrejme bude mať za následok rast start-upov alebo spin-offov ako je slovenský Market Locator. Z hlbokého spánku sa konečne preberú aj šípkové ruženky dátovej analytiky: energetické spoločnosti a utility. Už za druhou zákrutou však zistia, že zo smart-metrov nevedia sami vypočítať produkty pre klientov. Nastane nižšie štádium paniky a budú sa hľadať riešenia od západnych "súrodencov", prípadne sa začne proces skupovania teamov z retailových a finančných firiem.

Intenzívne prepukne kríza s hľadaním Data scientistov (podľa mojich odhadov, v ČR a SR je iba 80 ľudí schopných pracovať na takejto pozícii, pričom ročný prírastok z Univerzít je len cca 30 ľudí). Začnú tak vzniknať opevnené hrady (analytické centrum Deloitte v Prahe) či drobné butikové analytické firmy (Essential data, Pygmalios, ...). Veľké banky a iné tradičné odvetvia, ako sa hovorí ľudovo, "utrú hubu na prázdno". To len zhorší ich už nie lichotivú situáciu a prehĺbi zaostalosť oproti progresívnym odvetviam.

Aj v našich končinách uzrú svetlo sveta prvé Pay-By-Data biznisy (klient má celú službu za 0 EUR, ale výmenou musí súhlasiť s analyzovaním a predajom jeho dát o používaní danej služby). Najpravdepodobnejšími odvetviami pre tento jav budú Maloobchod, Finančná sféra alebo Zdravotníctvo.

Okrem toho na scénu prídu aj prvé prípady komerčného použitia Boring Data (údaje o správaní klientov v na prvý pohľad nezaujímavých odvetviach ako sú samosprávy či MHD). Výrazne sa presadí aj Prediktívny UX, nová vlna použitia analytických postupov na predpovedanie klientskeho zážitku pri použití toho, či onoho prvku UX.

Vďaka tlaku IT a CRM predstaviteľov sa v našich krajinách konečne dajú do pohybu OpenData (dostupné registre vlády a verejnej správy dostupné cez rozhranie API na ich čítanie). To bude mať za následok vznik samostatného prúdu projektov riešiacich napojenie týchto registrov do firemných aplikácií alebo do procesov spoločností.

Čítať ďalšie názory ...