Pravidelné stresové a záťažové situácie (nielen pred voľbami) tvarujú osobnosť našich vrcholových politikov. Osobnostné črty, ktoré sa prejavujú v stresových situáciách, pod tlakom dosiahnuť čo najlepší výkon a zavďačiť sa, prípadne v čase emočného vypätia, sú známe ako tmavé stránky osobnosti.  

Tmavé stránky osobnosti stoja za tzv. chybou v systéme, inými slovami kontraproduktívnymi a nefunkčnými interpersonálnymi tendenciami. Nefunkčné tendencie našich politikov si môžeme všímať už dlhšiu dobu. V čerstvej pamäti máme impulzívne schvaľovanie zákonov pár dní pred voľbami, premyslené prideľovanie eurofondov, natáčanie a zdieľanie videí, neadekvátne vystupovanie v TV a na verejnosti, nekompetentné rozhodnutia na ministerstvách, rozkrádanie štátnych peňazí, honba za mocou a statusom a mnoho ďalších.

Tmavé stránky politikov

Tmavé stránky sú rozdelené do 11 skupín na základe toho, ako politici reagujú na konflikty, stres a záťažové situácie.

1. Výbušný politik

Tento politik sa správa nestálo a nepredvídateľne. Ľahko vybuchne, pretože ho dokážu vytočiť maličkosti a v návaloch hnevu kričí. Výbušný politik je prehnane kritický, no kritiku na jeho osobu berie veľmi osobne a reaguje na ňu neprimerane. Zvykne byť až príliš zapálený a entuziastický pre stranu a „jeho ľudí“. Avšak, keď sa mu nedarí, je sklamaný a znechutený. Keď je frustrovaný, rýchlo sa vzdáva a prestáva plniť úlohy. Takémuto politikovi sa zavďačíte veľmi ťažko, pretože sám nevie, čo chce a kam ide. 

2. Podozrievavý politik

Podozrievavý politik je presvedčený, že ľudia klamú, kradnú a podvádzajú. Je cynický a na všetkých a všetkom hľadá chyby. To v ňom vyvoláva vnútorné napätie. Často ide do slovných súbojov, útokov a hádok a veľmi ľahko sa urazí. Verí, že všetci mu chcú uškodiť a z toho vyplýva jeho pomstychtivosť. Aby sa ubránil, je schopný zneužiť nielen svoje postavenie, ale aj obchádzať a porušovať pravidlá.

3. Úzkostný politik

Zamestnanci vnímajú úzkostného politika ako niekoho, kto neverí sám sebe, je hanblivý, konzervatívny a málo asertívny. Tento politik je prehnane opatrný pri všetkom, čo robí. To vedie až k nezmyselnému dodržiavaniu všetkých predpisov, procesov, pravidiel a protokolov. Samozrejme, daný prístup prenáša aj na ľudí okolo seba, pretože  sa obáva, že spravia chybu. Aby sa vyhol akejkoľvek kritike, úzkostný politik nikdy nespraví dôležité rozhodnutie. Vyhýba sa novým situáciám i ľudom, ktorí by ho mohli vyviesť z jeho zóny komfortu.

4. Odťažitý (vzdialený) politik

V odťažitom politikovi môžete vidieť známky introverta. Býva samotársky, odmeraný a nekomunikatívny. Ľudia ho môžu vnímať ako rezervovaného a chladného, pretože sa nezaujíma o pocity iných. Odstupom a tvrdosťou môže neúmyselne raniť city ostatných. Odťažitý politik počuje len to, čo chce počuť, preto sa s ním veľmi zle komunikuje. To je tiež dôvodom, prečo uprednostňuje individuálnu prácu. Navyše, nemá prehľad o tom, čo sa v jeho strane/rezorte a pod. deje, pretože sa vôbec nezaujíma o svojich straníkov/podriadených. Tmavé stránky sa u vzdialeného politika prejavujú taktiež v minimálnej podpore ľudí, pretože sa ich málokedy verejne zastane.

5. Pasívne agresívny politik

Okolie má z pasívne agresívneho politika zmiešané pocity. Na jednej strane ho vníma ako politika, ktorý má veľkú chuť spolupracovať, no na druhej strane ako niekoho, kto je tvrdohlavý a kto pracuje podľa vlastného časového plánu.  Okrem toho, tento politik odmieta byť súčasťou tímu a spochybňuje kompetentnosť ľudí vo svojom okolí. V práci prokrastinuje a požiadavky a návrhy podriadených a okolia ignoruje. Ak od neho niekto vyžaduje niečo opakovane, má pocit, že sa s nimi zaobchádza zle a cíti sa nedocenený. To navyše vedie k podráždenosti, nedôverčivosti voči okoliu a ignorovaniu akejkoľvek konštruktívnej spätnej väzbe.

6. Arogantný politik

Arogantný politik sa zvykne správať namyslene, ambiciózne a niekedy až agresívne. Pretože si myslí, že je výnimočný a talentovaný, očakáva, že sa k nemu okolie bude správať taktiež výnimočne. Tento politik je taktiež mylne presvedčený, že má všetky potrebné vlastnosti byť skvelým lídrom a že v práci je mu súdené dokázať niečo závratné a veľkolepé. Arogantný politik ignoruje negatívnu spätnú väzbu a za svoje chyby viní iných. Napriek tomu, že z tohto politika môžete mať skvelý prvý pocit, pracovať pre neho je naozaj výzvou. Svojimi nerealistickými kariérnymi gólmi totižto testuje vaše hranice. Arogantný politik svojim prístupom a správaním nikdy nedokáže v tíme vytvoriť atmosféru lojality a tímového ducha.

7. Manipulatívny politik

Manipulatívny politik rád riskuje, testuje hranice a často porušuje pravidlá. Používa svoj šarm, aby zmanipuloval okolie a dosiahol to, čo chce. Tento politik zľahčuje svoje chyby a nedodržiava záväzky. V práci je nezodpovedný a málo disciplinovaný. Navyše, je motivovaný pôžitkom a rozkošou, koná impulzívne a vôbec nedbá na potreby ľudí. Toto správanie vedie k zlým rozhodnutiam, ktoré môžu mať drvivý dopad na celú spoločnosť.

8. Teatrálny politik

Teatrálny politik na seba neustále púta pozornosť a za všetku cenu chce byť stredobodom pozornosti. Pracuje tak, aby o tom všetci vedeli a aby ho všetci videli. Keď prichádza do parlamentu, alebo z neho odchádza, je to ako by začínalo a končilo divadelné predstavenie – veľkolepý vstup a odchod s ováciami. Tento politik je zaujatý sám sebou, podmanivý a dramatický. Nevie sa sústrediť na úlohy, je nezorganizovaný a má problém robiť strategické rozhodnutia.

9. Výstredný politik

Výstredný politik myslí a koná excentricky, preto mu ľudia pri komunikácií nerozumejú.  Správa sa pyšne a prehnane verí vo svoje schopnosti riešiť problémy. Jeho názory sú stále najdôležitejšie a robí prekvapujúce rozhodnutia. Tento politik rýchlo a často presúva pozornosť. To vedie k tomu, že sa ľahko začne nudiť a nevie sústrediť na úlohy. Výstredný politik tvrdí, že iba on má unikátne vízie a že neustále myslí „outside the box“. Problémom je, že tak zmýšľa aj v čase, keď to už vôbec nie je potrebné.

10. Puntičkársky politik

Nakoľko je puntičkársky politik orientovaný na detail, je neflexibilný a neschopný pracovať v meniacom sa prostredí. Je posadnutý kvalitou práce a každým detailom jej ukončenia, takže sa mu zavďačíte len veľmi ťažko. Problém mu robí aj určovanie priorít a delegovanie úloh. Puntičkársky politik na seba kladie vysoké nároky a od ľudí očakáva taktiež vysoký štandard. Navyše, striktne dodržiava pravidlá, je prehnane starostlivý a perfekcionistický. To vedie k tomu, že stranu/ministerstvo/štát a pod. riadi prostredníctvom prehnanej kontroly.

11. Závislý politik

Závislý politik je poslušný a oddaný. Horlivo snaží uspokojiť všetky potreby svojich sponzorov. Tento politik nevie konať samostatne a nezávisle a na všetko potrebuje súhlas. Na všetko len pritakáva a bez ohľadu na vlastný názor hovorí len to, čo chcú iní počuť. Čo sa týka ľudí, vôbec im neverí, nikdy sa ich nezastane a je pripravený ich bez mihnutia oka obetovať pre vlastné potreby.

Prečo sa vôbec zaoberať osobnosťou človeka v exekutíve?

Osobnosť manažéra a dopad jeho správania môže tvoriť až 29% rozdielu v profite firmy (v našom prípade štátu, ministerstva, strany, parlamentu atď.) Napriek tejto dôležitosti mať na manažérskych postoch kompetentných ľudí, poradenská firma Gallup tvrdí, že až 82% manažérov nemá kompetencie vykonávať vedúcu pozíciu. Navyše, 40% manažérov zlyhá v priebehu prvých 18 mesiacoch.

Tmavé stránky manažéra majú vplyv na zamestnancov, pretože:

  1. 75% zamestnancov vníma priameho nadriadeného ako najviac stresujúci faktor ich práce
  2. 75% zamestnancov je vo firmách s neefektívnym leadershipom nezaangažovaných
  3. 71% zamestnancov by chcelo zarábať menej peňazí, len keby mohli vyhodiť svojho šéfa z práce

Aby ste mali predstavu, koľko firmy takýto manažéri stoja, tak len v USA je to 300 miliárd dolárov ročne.

Bolo by zaujímavé spočítať, koľko nás ročne stoja naši politici a ich kontraproduktívne správanie. Ideálne aj vystaviť účet. Bohužiaľ, zrejme je to naivná predstava, čokoľvek sa v sobotu udeje. 

Politické pexeso

11 tmavých stránok. 11 politikov (výber fotiek náhodný, usporiadanie náhodné). Vyber si politika a priraď k nemu tmavú stránku. Napíš do komentára meno/priezvisko politika, tmavú stránku, prípadne prečo má daný politik túto črtu. 

 

11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)
11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)
11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)

11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)
11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)
11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)
11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)

11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)
11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)
11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)
11 tmavých stránok našich politikov (+ politické pexeso)

Originálna verzia článku:

Ulčin, P. (2020). Tmavé stránky osobnosti: Podivuhodný prípad Dr. Jekylla a pána Hyda v manažmente. Zisk a Manažment, číslo 2-3.