Väčšina investícií sa bude realizovať v menej rozvinutých oblastiach Slovenska a do výskumu, vývoja a technologických centier. Uviedol to minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

Ako príklad uviedol nové technologické centrá spoločností Porsche v Hornej Strede a Muehlbauer v Nitre, ktoré prinášajú výskum a vývoj a prispejú tak ku zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.

Žiadna montážna dielňa

„Obdobie Slovenska ako montážnej dielne je už za nami,“ povedal P. Žiga. „Cena práce sa zvyšuje a vývoj priemernej mzdy aj minimálnej mzdy za posledných šesť rokov už neumožňuje konkurovať cenou práce balkánskym krajinám, Turecku alebo krajinám strednej Ázie,“ dodal minister.

Hoci suma podporených investícií nedosahuje výšku investície spoločnosti Jaguar Land Rover v Nitre, podľa ministra to význam týchto projektov neznižuje, pretože prichádzajú aj do menej rozvinutých regiónov.

Nemusí vytvoriť nové miesta

Z 32 podporených projektov išlo v 20 prípadoch o nové prevádzky a 12 projektov rozširuje súčasné prevádzky. „Evidujeme aj záujem veľkých etablovaných investorov na rozšírenie výroby,“ dodal P. Žiga.

Ministerstvo a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) má podľa ministra rozpracovaných ďalších 80 investičných projektov za šesť miliárd eur s potenciálom vytvoriť 30-tisíc nových pracovných miest. Rozpracované sú viaceré investície veľkého rozsahu, teda nad 50 miliónov eur, a pribúdajú aj tie s vysokou pridanou hodnotou. V polovici prípadov sa zvažuje umiestnenie aj do najmenej rozvinutých okresov.

Pretože však v poslednom čase trh práce eviduje 80-tisíc voľných pracovných miest, MH podľa P. Žigu nevyžaduje na pridelenie stimulov vytvorenie nového pracovného miesta a nie je to podmienka na pridelenie stimulov ani podľa platnej legislatívy. Pokračovať však bude dôraz na znižovanie regionálnych rozdielov a podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou.