Celý svet je ochromený situáciou, ktorej nikto z nás za života ešte nečelil. Pandémia koronavírusu nabrala v priebehu marca obludné rozmery a zasiahla celý svet. Zdravie obyvateľstva či krízové plány pre udržanie chodu ekonomík však nie sú jedinými veľkými témami, na ktoré treba hľadať riešenia. Sprievodným javom kopírujúcim šírenie koronavírusu sú aj narastajúce kyberútoky na zdravotnícke zariadenia či organizácie. V polovici marca bola napríklad zasiahnutá Fakultná nemocnica Brno a v rovnakom období dokonca čelila sofistikovanému útoku aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).  

V oboch prípadoch bolo doteraz pátranie po kybernetických útočníkoch bezúspešné. Tým, že je koronavírus svetovou témou číslo jedna, sa takmer všetky útoky schovávajú a zastrešujú pod ňu. V prípade Svetovej zdravotníckej organizácie išlo o napadnutie formou vytvorenia podvodnej stránky tváriacej sa ako interný e-mailový systém organizácie, zatiaľ čo v Brne sa napadnutie týkalo databázových systémov. Nemocnica teda síce mohla operovať, ale nebola schopná ukladať či pracovať s lekárskymi záznamami. Obe situácie sú vo vypätom období nesmierne nebezpečné a ohrozujú nielen chod inštitúcií, ale reálne aj zdravie obyvateľstva.

Zdravotnícke zariadenia čelia nielen zvýšenému náporu pacientov, ale aj kyberútokom

Zdroj: Kaspersky

Spoločnosť Kaspersky v snahe pomôcť zdravotníckym zariadeniam vyrovnať sa s týmto bezprecedentným tlakom a pomôcť im zmierniť riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré by mohli počas tohto obdobia nastať, bezplatne sprístupnila svoje korporátne riešenia. Medzi sprístupnené produkty na ochranu koncových bodov a cloudovej infraštruktúry patria napríklad Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced a Kaspersky Hybrid Cloud Security, na ochranu koncových bodov SaaS – Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus a ochranu pre Microsoft Office 365 – Kaspersky Security  Microsoft Office 365.  

„V tejto mimoriadnej situácii sú zdravotnícke zariadenia pod nesmiernym tlakom a nesú obrovskú zodpovednosť, pričom chránia ľudské životy a bojujú proti tejto chorobe. Lekári, zdravotné sestry a všetok zdravotnícky personál preberá väčšinu záťaže, a preto potrebuje akúkoľvek možnú podporu. Cítime, že je našou povinnosťou poskytnúť podporu zdravotníckej komunite,“ uviedla Jevgenija Naumová, viceprezidentka globálnej predajnej siete spoločnosti Kaspersky. „S cieľom pomôcť zdravotníckym inštitúciám zamerať sa na to, čo je najdôležitejšie, im teraz poskytujeme licencie na kľúčové korporátne produkty Kaspersky zdarma na šesť mesiacov.“

Experti spoločnosti Kaspersky zdravotníckym zariadeniam odporúčajú prijať niekoľko postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a implementovať nasledovné opatrenia:

  1. Naplánujte čo i len krátke školenie na zvýšenie povedomia ohľadom bezpečnostných hrozieb pre  zdravotnícky personál ako aj administratívnych pracovníkov – malo by byť zamerané len na tie najzákladnejšie veci, ako sú heslá a účty, bezpečnosť e-mailov, používanie USB zariadení, bezpečnosť počítačov a bezpečné prehliadanie webu. Vysvetlite personálu nemocnice, že momentálne existuje zvýšené riziko kybernetických hrozieb zameraných na IT systémy v rámci zdravotníckych zariadení.
  2. Je najvyšší čas skontrolovať bezpečnostné riešenie nemocnice a uistiť sa, že je aktuálne, správne nakonfigurované a pokrýva všetky zariadenia zamestnancov. Zapnite firewall, čím zabezpečíte ochranu pred hrozbami prichádzajúcimi z internetu. Bezpečnostné riešenie by malo umožniť ochranu pred ransomvérom, pretože je jednou z najbežnejších hrozieb pre zdravotnícke zariadenia.
  3. Uistite sa, že sú všetky prístroje v rámci zdravotníckeho vybavenia správne nakonfigurované a aktualizované, ako  sú napríklad ventilátory. Ak existuje šanca, že sa počet pripojení takýchto zariadení rýchlo zvyšuje, treba vyvinúť špeciálny postup na rýchlu inštaláciu a konfiguráciu všetkých nových prístrojov.
  4. Niektoré nemocnice urgentne prijímajú nových zamestnancov, čo znamená zvýšenie počtu koncových bodov vrátane osobných zariadení nových zamestnancov. To môže poškodiť viditeľnosť a kontrolu nad korporátnym IT, takže IT oddelenie by malo venovať osobitnú pozornosť zvýšeniu ochrany týchto nových zariadení. Je lepšie mať nastavené bezpečnostné profily, pravidlá a licencie vopred, aby ste ich v prípade potreby mohli jednoducho pridať medzi nové zariadenia.
  5. Uistite sa, že vaše súčasné bezpečnostné riešenie umožňuje nákup dostatočného množstva licencií pre rastúci počet zariadení.  

Pre viac informácií o ponuke a dostupnosti navštívte stránku Kaspersky.com a kontaktujte lokálnych zástupcov spoločnosti alebo jej predajcov.