O úspechu, respektíve neúspechu spoločností často rozhodujú spokojní zákazníci. Práve oni vedia napísať pozitívnu recenziu alebo odporučiť výrobok či samotnú firmu svojim známym. Lepšia zákaznícka skúsenosť tak v konečnom dôsledku zvyšuje aj finančnú výkonnosť a hodnotu firiem.

Preto nie je prekvapením, že tak firmy, ako aj samotných spotrebiteľov zaujíma, ktoré značky v tejto oblasti vedú. Aj preto spoločnosť KPMG Slovensko už šesť rokov realizuje prieskum zákazníckej skúsenosti, ktorého sa minulý rok zúčastnilo 2 555 respondentov. Nešlo pritom iba priamo o zákazníkov, ale aj o osoby, ktoré s nimi boli v interakcii počas posledných šiestich mesiacov pred realizovaním prieskumu.

Pohľad na danú značku a svoju skúsenosť s ňou tak prezentovali nielen jednotlivci, ktorí si dané produkty zakúpili alebo ich v minulosti používali, ale i osoby, ktoré firmy kontaktovali s určitou otázkou alebo si aspoň prezreli ich webové stránky. Pre úplnosť je potrebné dodať, že v prieskume bolo hodnotených 134 značiek, z ktorých nakoniec 126 dosiahlo požadovaný počet odpovedí a mohli byť použité ako reprezentatívna vzorka pri vypracovaní tejto štúdie.

Autori prieskumu tak isto uvádzajú, že testované značky nereprezentujú všetky značky na trhu s potenciálne dobrou skúsenosťou. Ich výber súvisel okrem iného s pravdepodobnosťou získania dostatočnej základne respondentov v reprezentatívnej vzorke populácie Slovenska.

Pozrite si prehľad najobľúbenejších značiek Slovákov: