Závod na obrie magnety firmy Vacuumschmelze v Hornej Strede pri Piešťanoch sa bude rozširovať. Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom schválil firme výstavbu novej haly v susedstve existujúceho areálu závodu. „Vzhľadom na rastúci dopyt po výrobkoch sa vedenie spoločnosti rozhodlo zvýšiť kapacitu výroby,“ odôvodnila firma expanziu v podkladoch pre posúdenie vplyvov investície na životné prostredie (EIA).

Dielce pre magnetické zariadenia 

Celkové náklady na prístavbu a premiestnenie výroby by mali dosiahnuť zhruba šesť miliónov eur bez dovezenej technológie. Po rozšírení priestorov plánuje spoločnosť zvýšiť počet zamestnancov o 66, z toho šesťdesiat v robotníckej profesii. Celkový počet zamestnancov tak dosiahne viac ako 950 ľudí. Ukončenie výstavby sa očakáva do konca tohto roka.

Nová výrobná hala vznikne na pozemku, ktorý firma odkúpila od susedného poľnohospodárskeho družstva Slovchmeľ. „V hale osadíme technologické zariadenia, ktoré budú slúžiť pre výrobu dielov – lisy, brúsiace zariadenia, žíhacie pece, laboratórium pre kontrolu výrobkov,“ uvádza spoločnosť v materiáloch pre EIA. Prístavba zaberie plochu 3 705 štvorcových metrov. Nové priestory využije firma najmä na intenzívnejšiu výrobu dielov pre magnetické zariadenia.

Výrobca obrích magnetov rozširuje výrobu. V Hornej Strede pribudne 66 miest

Vacuumschmelze pôsobí v Hornej Strede pri Piešťanoch od roku 1997 Zdroj: Google Maps

Európsky líder v segmente

Nemecká spoločnosť Vacuumschmelze vznikla v roku 1973 a svoju slovenskú pobočku založila v roku 1997. Ďalšie závody má v USA, Malajzii a Číne. Vyrába jadrá magnetov, magnetické materiály, permanentné magnety a magnetické systémy, ktoré sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach od konštrukcií hodín, cez tomografy až po lietadlá.

V Hornej Strede sa v súčasnosti lepením spracúvajú permanentné spekané magnety zo vzácnych zemín dovezené z centrály v nemeckom Hanau. Firma má vo svojom segmente vedúcu pozíciu na trhu v Európe, jej väčšinovým vlastníkom je aktuálne americká private equity spoločnosť Apollo Global Management.

Slovenská pobočka v roku 2016 zaznamenala tržby 21,7 milióna eur a zisk 1,1 milióna eur.