Vydavatelia máp obchodné partnerstvá zamenili za súdne spory

Slovenské spoločnosti, ktoré sa živia vydávaním a distribúciou máp, voľakedy úzko spolupracovali. V súčasnosti však vzťahy medzi nimi ochladli. Najvýznamnejší vydavateľ, harmanecký VKÚ využíval distribučné služby banskobystrického Dukátu, s.r.o., a bratislavskej pobočky rakúskeho vydavateľa Freytag-Berndt.

V priebehu roka 2003 sa situácia zmenila. Jeden z konateľov Dukátu založil vlastné vydavateľstvo, s.r.o. BB Kart, a Freytag rozšíril na Slovensku svoju vydavateľskú činnosť. VKÚ zrušila s oboma firmami spoluprácu a založila vlastnú distribučnú spoločnosť – s.r.o. VKÚ Predaj. Spoločnosť začala svoju činnosť začiatkom minulého roka.

Dobré vzťahy však nie sú ani medzi a.s. VKÚ a bratislavským vydavateľom – s.r.o. Mapa Slovakia. Podľa informácií TRENDU prebieha medzi oboma spoločnosťami súdny spor, v ktorom VKÚ obviňuje Mapu Slovakia z porušenia autorských práv.

Ďalší podobný spor by mal prebiehať medzi VKÚ a BB Kartom, respektíve Dukátom. Existenciu sporov potvrdili TRENDU všetci ich účastníci, vzhľadom na ich trvanie sa k nim však nechceli vyjadrovať.

Podozrenie z kopírovania

Vydavatelia máp obchodné partnerstvá zamenili za súdne spory

Riaditeľ VKÚ Pavol Kontra len vo všeobecnej rovine priznal, že spoločnosť má podozrenie, že došlo k porušeniu jej autorských práv. „Keďže však zatiaľ nič nebolo dokázané, nemôžeme niekoho verejne obviniť,“ dodal.

„Aby sme si chránili svoje práva, na každej mape urobíme zámerne niekoľko drobných nepresností, ktoré nemajú vplyv na jej praktické použitie. Ak niekto z konkurencie vydá mapu toho istého mesta a spraví na nej tie isté chyby, je dôvodné podozrenie, že nelegálne prevzal naše spracovanie. Nie je to však ešte dôkaz,“ priznáva.

Podľa P. Kontru sú topografické podklady dostupné pre každého, kto by chcel vydávať mapy. Na Slovensku ich ako službu poskytuje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Od konca minulého roka sprístupnila svoje mapové podklady aj armáda.

Dovtedy ich mal z vydavateľov k dispozícii len VKÚ. Spoločnosť totiž vznikla privatizáciou Vojenského kartografického ústavu, ktorý tieto podklady spravoval. Armádne podklady sú presnejšie ako civilné, konkurencia preto ich dostupnosť výlučne pre VKÚ zvykla kritizovať.

Vydavatelia máp obchodné partnerstvá zamenili za súdne spory

P. Kontra si však nemyslí, že by tak jeho podnik získal výrazný náskok.

„Armádne i civilné podklady len ukazujú, kde sa v teréne nachádza aký objekt. Pre potreby bežne vydávaných máp civilné podklady zďaleka postačujú,“ vyjadruje svoj názor.

„Sama práca vydavateľa spočíva v zisťovaní nadstavbových údajov, ktoré sú pre užívateľa najdôležitejšie. Napríklad pri turistickej mape je podstatný priebeh turistických chodníkov, ten si však musíte v teréne zistiť sami. Vaším duševným vlastníctvom je aj spôsob grafického stvárnenia jednotlivých objektov. A práve tu máme podozrenie, že si niekto na náš úkor uľahčil prácu, okopíroval naše mapy a len ich mierne graficky pomenil.“

Koniec spolupráce

Bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo k porušeniu autorských práv, bývalí partneri Freytag, Dukát a VKÚ sú v súčasnosti priami konkurenti. Podľa P. Kontru bola VKÚ nútená prerušiť spoluprácu s týmito dvoma distribútormi.

„Fakticky sme sa stali ich rukojemníkmi. Neustále preferovali vlastné mapy pred našimi,“ tvrdí. „Ak mali v ponuke ten istý titul ako my, umiestnili ho v predajnej sieti prednostne a od nás objednávali len tie tituly, ktoré sami nemali. Turistické mapy nám tak išli na odbyt a automapy stáli na sklade. Museli sme si založiť vlastnú distribúciu, aby sme ich vôbec mohli predávať,“ dôvodí.

Pod vlastnými mapami sa v prípade Freytagu myslí ich vlastná produkcia. Dukát bol zase na Slovensku výhradným distribútorom nemeckého Mairs Geographischer Verlag. Už začiatkom roka 2003 opustil jeden zo spoločníkov Dukátu Milan Kolkus firmu a založil BB Kart.

Aj keď už nie je spolumajiteľom Dukátu, stále využíva jeho distribučnú sieť. P. Kontra je presvedčený, že fakticky ide stále o tú istú firmu. Vznik BB Kartu označuje za vyostrenie konkurenčného správania Dukátu a za jeden z dôvodov prerušenia spolupráce: „Bolo nemysliteľné, ak sme my vydali napríklad mapu Hrady a zámky a oni hneď o mesiac vydali ten istý titul. A potom si ho predávali namiesto nášho.“

BB Kart chce byť lepší

„V tejto chvíli sme od Dukátu úplne oddelení, okrem toho, že s nimi spolupracujeme ako s distribútorom, nemáme nič spoločné,“ oponuje tvrdeniam z VKÚ M. Kolkus. „Je však pravda, že už dávnejšie sme v Dukáte uvažovali o vytvorení samostatného vydavateľstva, s ktorým by sa spolupracovalo lepšie ako s VKÚ,“ dodáva.

Vydavatelia máp obchodné partnerstvá zamenili za súdne spory

Podľa M. Kolkusa nesťažoval Dukát podnikanie VKÚ, bolo to presne naopak. VKÚ vykresľuje ako ťažkopádny kolos (na porovnanie: VKÚ má 140 zamestnancov, BB Kart štyroch), ktorý nedokáže pružne reagovať na potreby trhu.

„Keď sa nejaký titul vypredal, nedokázali rýchlo zabezpečiť jeho dotlačenie,“ spomína M. Kolkus. „Mnohé tituly, o ktoré by bol na základe našich prieskumov trhu záujem, nevydali vôbec. Teraz ich vydávame my.“

Iné tituly sú podľa neho zlepšením titulov VKÚ. Textové časti obsahujú napríklad viac jazykových verzií, dodáva. Alebo majú širší záber. VKÚ napríklad vydal mapu Autokempingy, BB Kart Autokempingy, termálne kúpaliská a kúpele.

Po tom, čo armáda sprístupnila svoje presnejšie mapové podklady, sa BB Kart chystá konkurovať VKÚ aj v oblasti podrobných turistických máp v mierke 1 : 50 000. To, že VKÚ už má svojimi mapami pokryté celé územie Slovenska, M. Kolkusovi neprekáža.

„Mapy sa po čase musia aktualizovať, tak ako sa menia skutočnosti v teréne,“ tvrdí. „A my môžeme byť oproti VKÚ lepší čo do flexibility i ceny. Nemusíme živiť toľko ľudí ako VKÚ. Navyše máme lepšie skúsenosti s distribúciou a dokážeme dostať naše mapy aj na miesta, kde sa ich tituly nepredávajú,“ avizuje konkurenčné výhody.

„Na slovenskom trhu nie je miesto pre dve edície turistických máp,“ myslí si P. Kontra. „V Česku existujú dve, majú však problémy prežiť, navzájom si berú zákazníkov. A pritom je Čechov dvakrát viac ako Slovákov a navyše sú národom vášnivých turistov. No ak bude BB Kart robiť svoju edíciu poctivým spôsobom, držím mu palce,“ odkazuje konkurencii.

Freytag odmieta kritiku

Podľa konateľky spoločnosti Freytag & Berndt, s.r.o., Bratislava Eriky Papayovej rozhodnutie VKÚ o obmedzení spolupráce malo na ich firmu svoj vplyv. Na rozdiel od P. Kontru však tvrdí, že Freytag nechcel na Slovensku VKÚ nikdy konkurovať, ale s nimi spolupracovať.

„Vznikli sme hneď po revolúcii ako československá pobočka rakúskej firmy Freytag & Berndt,“ uvádza. „Dodnes je našou hlavnou činnosťou tvorba máp pre Viedeň. Mapy pre slovenský trh sme kupovali z VKÚ, sami sme si robili len také, ktoré boli pre nás zaujímavé. Teraz, keď s nami VKÚ nespolupracuje, sme nútení vydávať aj vlastné turistické mapy z územia Slovenska,“ vysvetľuje.

Podľa E. Papayovej začal Freytag pôsobiť na slovenskom trhu s vlastnou vydavateľskou činnosťou ešte v čase, keď VKÚ bol vojenským ústavom: „Na niektorých ich tituloch sme pracovali spoločne. Napríklad Autoatlas Slovenska v mierke 1 : 250 000 bol naším spoločným dielom. Od začiatku spolupráce sme boli distribútormi ich celého sortimentu máp. Rozhodnutie VKÚ o zriadení vlastnej distribúcie však musíme akceptovať,“ uzatvára.

Foto – Pavel Danko