VÚB ako jedna z prvých bánk podpísala so Slovenským investičným holdingom (SIH) zmluvu na poskytnutie pomoci pre malé a stredné podniky tzv. SIH antikorona záruku. A to v najväčšom objeme.

Finančné prostriedky určené na preklenutie výpadkov príjmu v období zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu, sú už prerozdelené medzi slovenské firmy. Vďaka nasadeniu zamestnancov VÚB banky sa podarilo rozdeliť už takmer celý jej podiel 18 miliónov eur. Banka momentálne rokuje o navýšení.

„Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom VÚB, ktorí robia maximum, aby skrátili dobu od podania žiadosti po získanie úveru. Aj keď sme ako líder firemného bankovníctva na Slovensku získali najväčší podiel finančných prostriedkov zo SIH antikorona záruky, podarilo sa nám prerozdeliť takmer všetky prostriedky počas dvoch týždňov. Záujem je však podstatne väčší, keďže evidujeme už viac ako 100 žiadostí! Preto sme začali rokovať o možnom navýšení tejto podpory pre malé a stredné podniky,“ hovorí Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva VÚB.

Ilustračné foto.
Zdroj: Getty Images
Ilustračné foto.