Poisťovňa vyzýva poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby laboratórne vzorky zasielali ostatným zmluvným partnerom poisťovne. Dôvodom ukončenia vzťahu sú financie, povedala referentka komunikácie VšZP Jana Martanovičová.

Tá ďalej informuje, že VšZP má platné zmluvy so zvyšnou časťou sektora laboratórnej diagnostiky, ktorá tvorí 75 percent trhu. Od 1. júna bude VšZP uhrádzať po schválení spoločnostiam Medirex a Medicyt iba laboratórne vyšetrenia, vykonané v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Pre hospitalizovaných pacientov VsŽP predpokladá takmer stopercentnú úhradu. Pri preventívnej a odkladnej a plánovej zdravotnej starostlivosti poisťovňa laboratórnu diagnostiku uhrádzať nebude.

„VšZP dnes znáša dôsledky zlého nastavenia financovania sektora zdravotníctva. Neprajeme si takýto vývoj, neprajeme si, aby poistenec znášal dôsledky nestability sektora a veríme v skorú nápravu,“ uviedla na margo stavu J. Martanovičová. Dodala, že aj VšZP hodlá realizovať návrh úsporných opatrení programu Hodnoty za peniaze, s cieľom stabilizácie ekonomickej situácie.