Poďme si najprv predstaviť terén: ako podnikateľ máte na výber, ako budete zdaňovať svoje príjmy:

-        budete viesť jednoduché účtovníctvo,
-        budete viesť podvojné účtovníctvo,
-        využijete daňovú evidenciu,
-        vykážete svoje výdavky paušálom.

Tento článok sa týka daňovej evidencie, ktorá je vhodným kompromisom pre podnikateľov, ktorí nie sú právnickými osobami, ale fyzickými osobami, ktoré si síce chcú uplatňovať skutočné výdavky, ale účtovníctvo by bolo pre ich potreby zbytočne zložité.

V čom je daňová evidencia výhodná a ako na ňu

Je jednoduchšia ako jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a predpisy vám nechávajú pomerne voľnú ruku, ako k vedeniu daňovej evidencie pristúpite. Je na vás, či:

●    vytvoríte tabuľku v Exceli,
●    budete všetko zaznamenávať do zošita a počítať na kalkulačke,
●    využijete online aplikáciu, napríklad program na faktúry iDoklad,
●    zveríte agendu účtovníkovi
●    alebo si všetko necháte pod sebou.

Dôležité je, aby ste daňovú evidenciu viedli prehľadne a v prípade kontroly z daňového úradu preukázali, že údaje z daňového priznania reflektujú skutočný stav vecí.

Na začiatku podnikania nemusíte nikde oznamovať, že ste sa rozhodli pre daňovú evidenciu. Proste s ňou začnete, využijete ju až pri príprave daňového priznania. V praxi sa pri vedení evidencie riaďte týmto odporúčaním daniarov a účtovníkov: ku každej prijatej a odoslanej platbe si zaznamenajte:

●    dátum,
●    typ dokladu (napr. faktúra prijatá, príjmový doklad…),
●    popis (čoho sa doklad týka),
●    sumu
●    a sadzbu DPH.

A pridajte do evidencie aj samostatné stĺpce Príjmy a Výdavky, nech hneď viete, kam danú položku priradiť.

Nezabudnite však pri daňovej evidencii viesť aj evidenciu o:

●      hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
●      zásobách,
●      pohľadávkach,
●      a záväzkoch.

Vďaka online aplikácii máte vo všetkom poriadok a podklady stále pri sebe

Keď daňovú evidenciu zveríte fakturačnej aplikácii iDoklad, budete mať všetky prijaté aj vydané doklady kedykoľvek po ruke. A máte istotu, že je všetko vystavené v súlade s platnými predpismi.

iDoklad si bez problémov vyskúšate zadarmo. Nezáväzne. Stačí pár kliknutí a máte 30 dní, aby ste preskúmali, ako vám fakturačný nástroj uľahčí daňovú evidenciu aj celé podnikanie.