Príjmy banky počas júla až septembra medziročne oslabili o 3,9 percenta na 4,6 miliardy eur, pričom jej prevádzkové výdavky sa v porovnaní s tretím štvrťrokom vlaňajška znížili o 4,3 percenta na 2,8 milliardy eur. Banka o tom informovala vo štvrtok na svojej internetovej stránke.

Čisté úrokové výnosy peňažného ústavu sa v treťom kvartáli medziročne zmenšili o 3,5 percenta na 2,5 miliardy eur. Výnosy z poplatkov a provízií sa však počas júla až septembra v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 4,2 percenta na úroveň 1,6 miliardy eur.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky vznikla prvého decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry.