Generálny riaditeľ talianskej bankovej skupiny UniCredit Jean Pierre Mustier plánuje oživiť cenu akcií banky tým, že ju urobí menej talianskou. Najväčšia talianska banka totiž skúma, či by sa mohla dištancovať od stagnujúcej ekonomiky a roztrieštenej politiky tým, že by časť svojich najcennejších aktív umiestnila pod jednu strechu v Nemecku.

J. P. Mustier má podľa týchto informácií predstaviť 3. decembra projekt, ktorý počíta so zriadením novej subholdingovej spoločnosti v Nemecku. Práve pod ňu by spadali zahraničné operácie banky. Projekt má byť súčasťou nového podnikateľského plánu.

Tým, že by UniCredit udržala svoje aktíva v Nemecku, Rakúsku, východnej Európe a v Turecku mimo Talianska, mohla by ich „taliansku identitu“ a s tým súvisiaci úverový rating znížiť. To by znamenalo, že by bolo ich financovanie lacnejšie.

Francúz J. P. Mustier bol za šéfa banky vymenovaný v júli 2016, aby vtedy slabo kapitalizovanú milánsku banku oživil. Odvtedy predal časť jej majetku, znížil počet pracovných miest a zavrel časť pobočiek, aby finančnú situáciu banky viac posilnil.

Junk pásmo

UniCredit označujú za paneurópsku banku, pôsobí v 14 krajinách a viac ako polovica jej príjmov pochádza z trhov mimo Talianska. Stále je však medzi investormi vnímaná ako riziková inštitúcia. Nový plán naznačuje presvedčenie J. P. Mustiera, že talianska ekonomika brzdí cenu akcií UniCreditu a znamená riziko ďalšieho zvýšenia nákladov na financovanie operácií, pokiaľ sa ekonomický výhľad juhoeurópskej krajiny viac zhorší.

Banka musí byť pripravená aj na to, že rating Talianska sa zníži do neinvestičného pásma, takzvaného junk. Nízky rating krajiny má vplyv aj na lokálne banky. Naopak, Nemecko má vo všetkých ratingových agentúrach najlepšiu povesť a najlepšie možné hodnotenie.

„UniCredit je čo do veľkosti jednou z najväčších bankových skupín v Európe, ale kvôli svojim talianskym koreňom ju investori spojujú s rizikovým Talianskom až do takej miery, ktorá je podľa môjho názoru – vzhľadom na geografickú diverzifikáciu – prílišná,“ povedal profesor bankovníctva a financií z milánskej Univerzity Bocconi Stefano Caselli.

Podľa neho je jasné, že UniCredit dopláca na to, že je talianskou bankou, obzvlášť pri nákladoch na jej financovanie. Diverzifikácia, ktorá by spojila náklady na pôžičky s krajinami, v ktorých pôsobí, tak podľa S. Caselliho dáva zmysel.

Aj niektoré ďalšie talianske firmy s veľkými zahraničnými operáciami presunuli alebo presúvajú svoje právnické sídlo preč z Talianska. Sú medzi nimi napríklad automobilka Fiat Chrysler či mediálna spoločnosť Mediaset.

Prípadné zriadenie holdingovej firmy v Nemecku, kde už UniCredit vlastní banku HVB, by musela schváliť Európska centrálna banka. Presun aktivít by trval minimálne rok.