Bilanciu najväčšej talianskej banky zaťažujú problémové úvery v objeme takmer 77 miliárd eur. Podľa údajov z minulého týždňa UniCredit evidovala v treťom kvartáli medziročný pokles zisku o 12 percent na 447 miliónov eur.

Dôvodom bolo zníženie hlavných výnosov pre pretrvávajúce nízke úrokové sadzby. Do výsledku banky za tretí štvrťrok je zahrnutý aj predaj podielu v spoločnosti FinecoBank.

Spoločnosť UniCredit pôsobí aj na Slovensku. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry.

Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.