Najväčší tunajší výrobca cementu a špeciálnych spojív, spoločnosť CRH Slovensko, oznámila plány na modernizáciu výrobnej linky vo svojej cementárni v Turni nad Bodvou. Zvýšené používanie alternatívnych palív pri výrobe slinku umožní podstatne znížiť závislosť závodu od fosílnych palív a zlepšiť jeho environmentálnu stopu. Súčasťou investície v závode v objeme 18,5 milióna eur bude aj nová linka na výrobu alternatívnych palív.

Jedným zo spôsobov, akými cementárne môžu znížiť uhlíkovú stopu, je nahradiť fosílne palivá alternatívnymi palivami, vyrobenými z priemyselného odpadu. Spaľovaním biomasy, teda zvyškov, dreva či nerecyklovateľného papiera a textilu, znižujú emisie CO2.

stavba
Neprehliadnite

Stavivárom sa darilo, čistý zisk vzrástol o 30 percent

Investícia prinesie aj pracovné miesta

V prípade schválenia investičného zámeru plánuje spoločnosť CRH Slovensko začať s modernizačnými prácami v Turni nad Bodvou v roku 2022. Nová výrobná linka by mala byť uvedená do prevádzky v roku 2023. Modernizáciou technologickej linky na výrobu slinku, ktorý sa používa ako medziprodukt v procese výroby cementu, zníži závod svoju závislosť od fosílnych palív, akými sú uhlie a petrolejový koks. Výrobná kapacita slinku sa však investíciou nezvýši. Spoločnosť avizuje, že vďaka projektu vzniknú na východnom Slovensku aj nové pracovné miesta.

Cementáreň v Turni nad Bodvou prechádza z fosílnych palív na spaľovanie odpadu.
Zdroj: CRH Slovensko
Cementáreň v Turni nad Bodvou prechádza z fosílnych palív na spaľovanie odpadu.

„Vďaka investičným zámerom modernizácie výroby a zlepšovaniu technických podmienok v cementárni v Turni nad Bodvou plníme naše ciele a záväzky v oblasti ochrany životného prostredia. Projekt môže priniesť viacero pozitívnych výsledkov, ku ktorým patrí nielen zníženie produkcie emisií našej cementárne, ale aj zníženie skládkovania odpadov v jej okolí,“ hovorí Klaus Födinger, generálny riaditeľ spoločnosti CRH North Danube.

Nová linka na výrobu alternatívnych palív bude môcť ročne spracovať až 35-tisíc ton priemyselného odpadu. Alternatívne palivá, ktoré pozostávajú z priemyselného a komunálneho odpadu, by mohli pokryť až 80 percent energie potrebnej na výrobu slinku.

Cementári vlani rekordne narástli

Spracovanie nerecyklovateľného odpadového materiálu na alternatívne palivo využívané pri výrobe cementu má pre cementárov aj ďalšie výhody. Zvyškový popol sa využíva v samotnom výrobnom procese. Okrem toho, že alternatívne palivá majú významný vplyv na zníženie emisií závodu, možné je teda aj zhodnotenie zvyškového materiálu.

Pre CRH Slovensko nejde o prvú investíciu do ekologizácie výroby. Cementáreň v Rohožníku pri výrobe cementu šetrným spôsobom ročne spracuje až 200-tisíc ton alternatívnych palív. V roku 2015 uvidla do trvalej prevádzky elektráreň, ktorá využíva odpadové teplo z cementárskej pece v Rankinovom cykle s výkonom 4,9 MW, čím tiež nepriamo znižuje emisie CO2. Doposiaľ tak vďaka použitiu alternatívnych palív a investíciám do technológií na ochranu životného prostredia spoločnosť znížila svoje kombinované emisie CO2 už o takmer 20 percent.

Slovenské cementárne CRH patria do rovnomennej írskej medzinárodnej skupiny zameranej na výrobu stavebných materiálov. Okrem závodu na výrobu cementu v Turni nad Bodvou spoločnosť na Slovensku prevádzkuje aj ďalšiu cementáreň v Rohožníku, osemnásť betonární a dve štrkovne. CRH Slovensko má za sebou z pohľadu hospodárskych výsledkov historicky najúspešnejší rok. Po viac než 14-percentnom raste dosiahla za rok 2019 tržby takmer 188 miliónov eur.

Stavivári chcú nadviazať na úspech
Neprehliadnite

Stavivári chcú nadviazať na úspech vlaňajška aj v roku pandémie