#weknowhow

Francúzska skupina RAJA je popredným európskym distribútorom obalových a spotrebných materiálov, kancelárskych potrieb či vybavenia pre firmy a sklady. V portfóliu má až 250-tisíc produktov. Na trhu je už vyše 65 rokov, pričom pobočkami disponuje v 19 európskych krajinách, v ktorých obsluhuje približne dva milióny zákazníkov. Na Slovensku pôsobí skupina pod názvom Rajapack od roku 2016. Zameriava sa predovšetkým na zásobovanie rôznych typov spoločností – od priemyselných cez výrobné a distribučné až po e-shopy, obchody, sklady, či logistiku. Rozhovor poskytla country manažérka Rajapack pre Slovensko a Česko Gabriela Fabianová.

Skupina RAJA je aktívna v segmente obalových materiálov aj spotrebných produktov do firiem. Obaly sú úzko spojené s ekológiou. Aké sú hlavné priority spoločnosti v súvislosti so životným prostredím?

Našou prioritou je poskytnúť zákazníkom možnosť používať obaly, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Snažíme sa teda našu ponuku vyladiť tak, aby ten, kto u nás objedná, mal nielen možnosť vybrať si obal presne na mieru svojim potrebám, ale aby k nemu u nás našiel aj ekologickú variantu. A pri ekologicky zodpovedných produktoch sa potom snažíme ich urobiť maximálne dostupné každému.

Pri obaloch sú kľúčové materiály, z ktorých sú vyrobené, ako aj možnosť ich recyklácie. Na základe akých kritérií zaraďuje RAJA obaly do svojho portfólia?

Najdôležitejšie pre nás sú, samozrejme, potreby našich zákazníkov. Ich priania sú tak pre nás silným zdrojom inšpirácie. Ďalej čerpáme z hlbokej studnice skúseností našej materskej spoločnosti vo Francúzsku, ktorá je lídrom na obalovom trhu a má aj silné výskumné zázemie. Samozrejmosťou je pre nás aj zvažovanie ekologických dosahov výrobkov. Ako príklad môžeme uviesť penové fixačné vankúšiky, u ktorých bol zistený silne negatívny ekologický dosah a tak sme pristúpili k okamžitej reakcii.

Potreby trhu v oblasti balení a obalových materiálov sa vyvíjajú a rýchlo menia. Ktoré sú tie najnovšie? Ako dokáže RAJA reagovať na tieto rýchlo sa meniace trendy?

Súčasným trendom kraľuje požiadavka na personalizované obaly. Dalo by sa povedať, že je to stálica našej ponuky. Prečo je práve toto obľúbená služba je jednoduché. Zákazník má možnosť odlíšiť sa od konkurencie a zaujať už na prvý pohľad. Ďalšie trendy, ktoré aktuálne rezonujú trhom sú atypické konštrukcie na mieru, malé série a vzhľadom na aktuálnu situáciu je tu silná snaha sa predzásobiť. Samozrejmosťou sú požiadavky na ekologickosť a čo najnižšiu cenu. Vďaka širokému portfóliu sme schopní flexibilne reagovať na aktuálne potreby našich zákazníkov a prispôsobiť sa situácii.

Country manažérka Rajapack pre Slovensko a Česko Gabriela Fabianová
Zdroj: Rajapack
Country manažérka Rajapack pre Slovensko a Česko Gabriela Fabianová

Na aké ďalšie zmeny – v súvislosti s aktuálnou energetickou situáciou či zmenami vo svetovej logistike – musí alebo bude musieť spoločnosť reagovať?

Veľký vplyv na náš segment majú rastúce ceny energií. Ako príklad nám môže poslúžiť papier. Väčšinu ceny papiera tvoria práve náklady na energie a v súčasnej dobe máme už informácie, že niektoré papierne boli nútené uzavrieť výrobu, pretože náklady na energie prekročili cenu, za ktorú môžu výsledný produkt predávať. Ale aj svetová logistika prináša isté komplikácie. S tým ako sa, vzhľadom na stúpajúce náklady, presúva napríklad tlač kníh z Ázie späť do východnej Európy, tak sa lokálne navyšuje dopyt po papieri, ktorý bol na tieto účely vyrábaný v Ázii. A tak vznikajú regionálne nedostatky tejto komodity, pretože súčasné vyťaženie lodnej dopravy a jej ceny komplikuje transport čistého papiera do miesta spotreby.

Veľkou témou je lokalizácia výroby. Aby bola čo najbližšie k odberateľom a nezaťažovala tak životné prostredie. Ako máte v skupine vyriešenú otázku pôvodu predávaného tovaru? Kde sa vyrába?

Čo sa týka našej štandardnej ponuky, tak máme výroby rozmiestnené primárne v Poľsku, kde je aj centrálny sklad pre náš región. Ale využívame kapacity celej skupiny RAJA, a tak časť výrobkov pochádza aj z ostatných krajín Európy, ako sú Francúzsko, Taliansko a ďalšie. Z celkového pohľadu môžeme povedať, že 95 percent našich dodávateľov je z Európy a 86 percent produktov je vyrobených v Európe.

Ako prispieva k ochrane životného prostredia a udržateľnosti samotná spoločnosť RAJA v rámci svojej každodennej prevádzkovej činnosti?

V rámci celej skupiny RAJA beží celý rad projektov, ktoré majú znížiť ekologické dosahy našej činnosti. Ako som už spomenula, priorizujeme lokálnych výrobcov, aby sa znížili dosahy znečistenia kvôli doprave. Udržateľnosť logistických operácií chceme vylepšiť programom, ktorý má za cieľ v roku 2023 zabezpečiť, že 40 percent našej dopravy bude prevádzkovaných dopravnými prostriedkami so zníženým ekologickým dosahom. V posledných rokoch sme tiež znižovali spotrebu tlačených materiálov, keď sme od roku 2015 znížili objem tlače katalógov o 53 percent a používame iba papier z udržateľných zdrojov (PEFC, FSC).

Rajapack
Zdroj: Rajapack
Rajapack

Okrem toho, že RAJA je sama aktívna v environmentálnych témach, zároveň aktívne vplýva aj na svojich dodávateľov a odberateľov. Akými prostriedkami?

Od našich dodávateľov vyžadujeme, aby sa pripojili k našej Charte zodpovedného nákupu a udržateľného rozvoja. V súčasnej dobe sa k nej pridali už všetci dodávatelia, s ktorými spolupracujeme. A čo sa týka našich odberateľov, tak sa snažíme o kontinuálne vzdelávanie. Pravidelne sa snažíme našich zákazníkov zoznamovať s novinkami na trhu ekologického balenia, poskytujeme im poradenstvo a pripravili sme pre nich päť zásad, ktoré im pomôžu k ekologickejšiemu baleniu. Sú to redukcia, opakované použitie, náhrada, obnova a recyklácia. Viac sa o nich môžete dozvedieť na našich stránkach v sekcii Ekologická zodpovednosť.

Do štruktúry globálnej skupiny RAJA patrí aj jej rovnomenná nadácia. Akým projektovým oblastiam sa primárne venuje a ktoré z nich a v akej miere realizuje aj na Slovensku?

Hlavné oblasti, v ktorých Nadácia RAJA pôsobí, sú životné prostredie a pozície žien v spoločnosti. Zameriava sa teda na podporu práv žien, boj proti násiliu na ženách, ich vzdelávanie, profesijnú integráciu a finančnú nezávislosť naprieč celým svetom. Cieľom je pôsobiť priamo na mieste najväčšej potreby, a tak je mnoho projektov smerovaných hlavne do krízových krajín Afriky a Ázie. Súčasná situácia na Ukrajine však, samozrejme, pozornosti nadácie neunikla, a tak pomáha vo všetkých krajinách susediacich s Ukrajinou a podporuje tu rodiny utečencov. Pomáha aj priamo na Ukrajine, hlavne cez Lekárov bez hraníc a Červený kríž.

V jednotlivých krajinách Európy sa snažíme pôsobiť primárne cez samotné pobočky, ktoré tam sídlia. V rámci Slovenska môžeme spomenúť napríklad spoluprácu s občianskym združením Fenestra venujúcemu sa poradenstvu a pomoci ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia. Alebo podporu charitatívneho behu Svetielko Nádeje na pomoc deťom v detskom hospici.

Ďalšie dôležité správy

Obuv
Neprehliadnite

Výrobe obuvi dominujú na Slovensku štyri firmy. Líder si necháva topánky vyrábať vo Vietname