TREND hodnotí najúspešnejšie spoločnosti, nie najlepšie. Oceňuje spoločnosti, ktoré posilnili svoje postavenie na trhu a zároveň zvýšili (alebo udržali vysokú) svoju ziskovosť. Hodnotenie i výber kritérií zostavuje analytická jednotka TRENDU - TREND Analyses.

Neposudzuje, ktorá firma/banka/poisťovňa poskytuje klientom najlepšie služby. Hoci sa ceny spájajú s rokom 2009, aktuálne výsledky vôbec nezohľadňujú (ešte nie sú známe). Rozhodujúce sú výsledky za predchádzajúci(e) rok(y).

Titul Manažéra roka udeľujeme na základe hlasovania čitateľov eTRENDU a účastníkov TREND Barometra. Obe skupiny sa na celkovom výsledku podieľajú váhou 50 percent a vyberajú zo zonamu desiatich manažérov nominovaných TRENDOM. Zverejeňujeme iba meno víťazného kandidáta.

Tu je prehľad kritérií pre oceňovanie pre banku, firmu, a poisťovňu roka.

Hodnotiace kritériá pre poisťovňu roka

Rast trhového podielu

10 %

Kapitálový koeficient

15 %

Rentabilita kapitálu

15 %

Rentabilita poistného

15 %

Zhodnotenie aktív

15 %

Prevádzková nákladovosť

15 %

Technická škodovosť

15 %

Hodnotiace kritériá pre banku roka

Rast trhového podielu: úvery

20 %

Rast trhové podielu: vklady + AM

20 %

Cost/income ratio

30 %

Rentabilita kapitálu (ROE)

30 %

Hodnotiace kritériá pre firmu roka

Rast tržieb (2008, 2007)

20 %

Rast pridanej hodnoty (2008, 2007)

25 %

Rast EBITDA (2008, 2007)

20 %

EBITDA / TRŽBY

10 %

Rentabilita kapitálu (ROE)

10 %

Rentabilita aktív (ROA)

15 %