TREND na tieto rodiny narazil pri vyhľadávaní úspešných slovenských podnikateľských rodín do seriálu Rodinné firmy. Pôvodne sme chceli o nich priniesť širšie podnikateľské príbehy, no keďže sa stretnúť nechceli a medializáciu odmietali, prinášame stručnejšie profily z informácií z verejne prístupných zdrojov či od im blízkych podnikateľov.

Jurki-Hayton rodiny Jurkovičovcov

Tí, ktorí sa s čerpačkami pretlačili medzi rafinérske giganty

Dostať sa s väčším počtom čerpacích staníc medzi najhustejšie siete veľkých ropných firiem, ako sú Slovnaft, OMV či Shell, skúšalo mnoho tunajších podnikateľov už od konca socializmu. No až na jedného majú všetci iba zopár čerpačiek. Prebojovať sa medzi veľké a finančne nepomerne silnejšie firmy, za ktorými stoja ich rafinérske matky, je mimoriadne náročné. Jediným podnikom, ktorému sa to podarilo, je firma Jurki-Hayton v rukách bratislavskej rodiny Jurkovičovcov.

Dodnes na Slovensku disponuje sieťou vyše 60 čerpacích staníc, na ktorých pracuje až 250 zamestnancov.

Firma má na palivá aj vlastné skladovacie kapacity. Jej zakladateľovi Martinovi Jurkovičovi pritom už s manažovaním siete pomáha aj jeho syn Matej.

Toto sú štyri slovenské rodiny, ktoré sa utajujú, no vybudovali veľké biznisy

Jurki Zdroj: Maňo Štrauch

Ešte donedávna spoločnosť, ktorá drží takmer desatinu domáceho trhu s ropnými produktmi, pritom každoročne vykazovala vyše 50-miliónové tržby. Pod túto hranicu jej klesli až v posledných rokoch. Predvlani utŕžila už len 42 miliónov eur. Tieto poklesy neboli spôsobené poklesom objemu predaja palív, ale tým, že v posledných rokoch vplyvom zásadného zlacnenia ropy klesli aj ceny palív.

Slabinou firmy sú však dlhodobo veľmi nízke, ba až zanedbateľné zisky. Oficiálne vykazované za ostatných päť rokov činili vždy iba pár tisíc či dokonca iba pár stoviek eur ročne. Posledný ako-tak vyšší zisk firma dosiahla ešte v roku 2011, keď zarobila vyše 71-tisíc eur.

Nízka ziskovosť je však spôsobená určite aj tým, vďaka čomu sa dostala medzi najhustejšie siete čerpačiek v krajine. Modernejším a širšie vybaveným čerpacím staniciam väčších konkurentov mohla vždy konkurovať iba čo najnižšími cenami palív. Sieť sa musí, a aj dlhodobo drží nízkych cien a konceptu investične menej náročného rozvoja.

Pôvodne pritom firma začínala v roku 1992 iba s dodávkou palív pre agrárne a dopravné podniky. A zásobovala aj teplárenské podniky vykurovacími olejmi. Všetko vďaka vlastným cisternovým vozidlám. Čerpačku mala najskôr iba jedinú na bratislavskej Kopčianskej ulici.

Neskôr začala v hlavnom meste otvárať ďalšie pumpy a následne sa s ich otváraním pustila aj do iných regiónov po celej krajine. Dodnes má však najviac čerpačiek hlavne na západnom Slovensku. Mimo Bratislavy hlavne na Záhorí a v okolí Dunajskej Stredy či Galanty. V najvzdialenejších krajoch - Prešovskom a Košickom - má dohromady iba osem čerpačiek.

V priberaní nových staníc bola firma najaktívnejšia okolo prelomu milénia. V posledných rokoch sa do väčších expanzií už nepúšťa.

V Bratislave má rodina pod firmou aj jednu vlastnú ubytovňu, reštauráciu či posilňovňu a tenisové kurty. A čo ešte baví jej zakladateľa, napovedajú aj menšie aktivity zverejnené na webovej stránke Jurki-Hayton. Firma organizuje mariášové turnaje a filatelistické výstavy.