Rovnako ako inde v Európe i na Slovensku sa na jar výrazne zvýšil predaj on-line. Najväčší vzostup podľa údajov Google, v porovnaní s minulým rokom o viac ako 40 %, zaznamenali odvetvia vybavenia domácností, pre záhradu a voľnočasové aktivity, ale veľký nárast vykázal aj ďalší sortiment.

„Pandémia koronavírusu ukázala, že sa logistický reťazec a jeho produkty zrejme zmenia a prispôsobia sa novým podmienkam trhu. Pandémia sa stala akcelerátorom zmien, ktoré by zrejme v blízkej budúcnosti aj tak nastali,“ myslí si Marian Vaculčiak.

Marian Vaculčiak, prevádzkový riaditeľ Geis SK
Zdroj: Geis SK s.r.o.
Marian Vaculčiak, prevádzkový riaditeľ Geis SK

Kríza ukázala, že výrobné firmy potrebujú okrem maximálnej efektívnosti aj pružnosť a prispôsobivosť. Schopnosť prispôsobiť sa stále častejším zmenám na trhu je však na Slovensku oveľa zložitejšia, vzhľadom k podstatne väčšej závislosti ekonomiky na automobilovom priemysle, najmä jeho finálnej výrobe, než je tomu v susedných krajinách. Podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes by sa preto Slovensko malo vrátiť k predkrízovým číslam hrubého domáceho produktu (HDP) až v druhej polovici roka 2022. Pilierom slovenského hospodárstva sú však malé a stredné podniky, ktoré poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a majú viac ako 50% podiel na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty. Ich schopnosť dodávať výrobky aj v čase krízy a to ako dokážu predchádzať hroziacim výpadkom v dodávkach je preto nesmierne dôležitá. V tomto ohľade má preto logistika a jej schopnosť rýchlo reagovať nezastupiteľnú úlohu.

„Dlhú dobu zjednodušujeme a urýchľujeme materiálové toky. Tlak na rýchlosť prepravy bez zbytočných medziskladov bol doteraz veľmi silný. Teraz sa ukazuje, že pre zachovanie plynulosti ekonomiky je lepším spôsobom diverzifikácia, napríklad využitie kontinentálnych medziskladov. V prípade neočakávaných udalostí spojených s prerušením prepravného reťazca by takéto distribučné centrá zamedzili výpadku ekonomiky v celých oblastiach.

Ilustračné foto.
Zdroj: Geis SK s.r.o.
Ilustračné foto.

Zníži sa teda zrejme frekvencia medzikontinentálnych prepráv a zámorské firmy pristúpia k budovaniu logistických centier pre Európu, z ktorých budú obsluhovať viac krajín. To pravdepodobne povedie k zvýšeniu európskej medzinárodnej prepravy. A samozrejme naďalej porastie podiel
e-commerce. Z toho tiež vyplynú nové požiadavky, napríklad spresnenie času doručenia, spôsob komunikácie medzi operátorom a zákazníkom alebo jeho koncovým príjemcom, spôsob balenia, respektíve prebaľovanie tovaru... Čiže bude sa zvyšovať podiel doručovania v móde B2C a zvýši sa záujem o služby s pridanou hodnotou,“ vysvetľuje Marian Vaculčiak.

Ilustračné foto.
Zdroj: Geis SK s.r.o.
Ilustračné foto.

Spoločnosť Geis je pripravená sa na týchto zmenách podieľať. Má k tomu potrebné zázemie. „Našou výhodou je, že máme vybudovanú jednotnú prepravnú sieť v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Veľmi silní sme v Nemecku, kde máme jednak vlastnú prepravnú sieť a mimo to sme zásadným členom siete IDS. V celej Európe potom spolupracujeme dlhodobo s konkrétnymi prepravcami, tak že dokážeme ponúknuť stabilne spoľahlivé služby. Pripravujeme nové, pre zákazníkov prehľadné produkty v oblasti európskej pozemnej prepravy, ktoré sú založené na dlhoročnom know-how a budú jednotné pre celú skupinu Geis. Napredujeme aj v oblasti B2C. Dopyt po týchto službách rastie,“ dopĺňa Marian Vaculčiak.

Ilustračné foto.
Zdroj: Geis SK s.r.o.
Ilustračné foto.

Geis disponuje potrebnými skladovacími kapacitami a ponúka logistiku ako celok. Pre zákazníkov pripravuje a zabezpečuje logistické projekty počnúc kompletnou skladovou logistikou s napojením na distribučné centrá cez colné odbavenie až po prepravné služby v oblasti paletovej, kusovej i celovozovej prepravy. Medzi klientmi má aj niekoľko veľkých e-shopov, pre ktoré zabezpečuje komplexný outsourcing, čo znamená, že pre nich tovar dováža, skladuje, prebaľuje, konsoliduje, distribuuje alebo pripravuje na expedíciu - to všetko vo vlastných skladoch, čo je pre klienta veľká výhoda.

V poslednej dobe sa veľa hovorí aj o tom, že pandémia priniesla širšie využitie home-office. Niektoré firmy u tejto formy práce zostali a iné sa k nej vzhľadom k nastupujúcej druhej vlne opäť vracajú vo väčšom rozsahu. V logistike to ale je iné. „Samozrejme, že v prvej vlne korony sme okrem iných opatrení zaviedli home-office pre pozície, u ktorých to bolo možné. Ale musím povedať, že akonáhle to išlo, naši zamestnanci sa radi vrátili do kancelárií. Predsa len logistika je o živom kontakte a rýchlych informáciách. Tak že pre nás home-office nebude ani v budúcnosti bežným formátom práce. Pre väčšinu profesií v logistike, ako sú skladníci, manipulační robotníci alebo vodiči táto možnosť ani neexistuje,“ vysvetľuje Marian Vaculčiak.