Cieľom súťaže je odmeniť kvalitné vína i destiláty a podporiť rozpoznávanie kvalitných produktov. Pravidelne sa na nej zúčastňuje viac než 90 krajín z celého sveta a degustácii sa venuje vyše 400 expertov.

„Po tom, čo bola naša vodka ocenená zlatou medailou na Slovensku, sme sa rozhodli, že to vyskúšame v zahraničí. Ide o prestížnu súťaž s veľkým počtom súťažiacich, preto ak máme byť úprimní, veľmi sme pochybovali, že sa nám nejaká medaila ujde,“ priblížila majiteľka liehovaru Beáta Janštová.

„Konkurencia a nároky na akosť sú na týchto súťažiach neporovnateľné s našimi. Väčšina ocenených sú destilérky s dlhoročnou tradíciou a množstvom skúseností. Pre nás je to určitá forma satisfakcie, najmä pre to, že postup pri výrobe tejto vodky je prácny, zdĺhavý a bez patričnej technológie by sme to nedokázali,“ dodala B. Janštová.