Finančným riaditeľom v spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., je od júna Martin Feranec (33), ktorý nahradil Petra Cerovského.

FOTO

Martin Feranec

M. Feranec je absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa špecializoval na podnikové financie. Počas štúdia pôsobil ako finančný manažér vydavateľskej spoločnosti Be-Be Press, a.s., a následne vykonával rovnakú funkciu v spoločnostiach Sylex, spol. s r.o., Molex Slovakia Management, s.r.o., a v slovenskom zastúpení farmaceutického koncernu Berlin-Chemie AG.

Do spoločnosti Intrum Justitia Slovakia prišiel z pozície finančného riaditeľa spoločnosti Jungheinrich, spol. s r.o.

Intrum Justitia Slovakia poskytuje služby v oblasti komplexnej správy pohľadávok.

Foto – Istrum Justitia