Stredoslovenská energetika je tradičným dodávateľom elektriny a prostredníctvom energeticky efektívnych riešení ponúka firmám aj možnosť využívať zelené zdroje energií bez potreby vstupnej investície formou splácania s generovaním úspor.

„Službami v rámci projektov energetickej efektívnosti sa snažíme prinášať našim zákazníkom komplexné riešenia projektov, ktoré dokážu zvýšiť záujem o obnoviteľné zdroje energií zo strany samotných spotrebiteľov,“ hovorí Ing. Patrik Vicenec, riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom.

Ilustračné foto.
Zdroj: Stredoslovenská energetika
Ilustračné foto.

Zelené energie od SSE pre vodárne na Liptove
Medzi významné vodárenské spoločnosti na Slovensku patrí Liptovská vodárenská spoločnosť, ktorej Stredoslovenská energetika pomohla využiť nadobudnutý energetický potenciál.

„Pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť sme pripravili a realizovali komplexné technické riešenie, ktoré zahŕňa nielen dodávku fotovoltických panelov a ich nevyhnutných súčastí, ale i ich samotné umiestnenie a napájanie pre maximálne využitie výkonu vzniknutej fotovoltickej elektrárne,“ hovorí Ing. Patrik Vicenec, riaditeľ sekcie Predaj B2B zákazníkom.

Vhodne zvolené riešenie, ktoré využíva obnoviteľné zdroje energií, šetrí pre spoločnosť energiu, čas i peniaze. Vytvoriť si vlastnú energetickú nezávislosť a prispievať k ochrane životného prostredia boli ciele, ktoré sa vďaka inštalácii fotovoltických panelov o výkone 224 kW podarilo vodárňam na Liptove úspešne naplniť.

„Liptovská vodárenská spoločnosť oceňuje ponuku i servis tak rozsiahleho a zložitého projektu zo strany SSE. Projekt bol komplikovaný najmä z pohľadu prípravných fáz, kde bolo nevyhnutné vyriešiť množstvo technických detailov, povolení a splnenia technických podmienok lokálneho zdroja,“ hovorí generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, Ing. Matej Géci.

Stredoslovenská energetika je pre záujemcov o efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov zaujímavým partnerom. Svojim zákazníkom ponúka možnosť splácania investície s generovaním úspor bez potreby vstupnej investície. Zákazník nie je po zrealizovaní diela investične zaťažený a za dielo zaplatí len sumu vo výške vopred dohodnutých splátok s generovaním úspor na dané obdobie. Vďaka tejto možnosti sa eliminuje riziko trhového dopadu ceny na zákazníka vrátane medziročného nárastu regulovaných poplatkov. Priemerná návratnosť investície do fotovoltickej elektrárne sa pohybuje na úrovni okolo 5 – 8 rokov.

Viac o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov aj vo svojom podnikaní nájdete na sse.sk/zelenafirmam.

Ilustračné foto.
Zdroj: Stredoslovenská energetika
Ilustračné foto.