Pôsobia v internej logistike a (ako sami hovoria) v mimoriadne náročnom prostredí, kde je nevyhnutná vzájomná dôvera a kde sa chyby neodpúšťajú. O svete perfekcionizmu a o inovatívnych prístupoch hovorí riaditeľ logistickej spoločnosti Q&L Štefan Homza.

Výrobné závody si internú logistiku často outsourcujú. Prečo to nerobia vo vlastnej réžii?  

Vidím tri hlavné dôvody. Pre výrobné spoločnosti je hlavnou činnosťou výroba ich produktu. V tom sú silné a na túto činnosť sústreďujú aj ustavičné zlepšovanie procesov. Logistiku považujú za pomocnú činnosť, preto jej prirodzene venujú aj nižšiu pozornosť a ich kompetencia je v tejto oblasti nižšia.

Q&L
Zdroj: Q&L

Pre nás je to naopak. Logistika je naša hlavná činnosť, preto sa práve tu sústreďujeme na zlepšovanie aj najmenších detailov. Už na komplexnú analýzu krokov, ktoré majú priniesť želané výsledky v krátkom čase, je potrebný zohratý tím skúsených ľudí zložený z logistických inžinierov, finančných analytikov a personalistov.

Výrobné firmy si za plnej prevádzky, keď sú pod tlakom svojich zákazníkov, jednoducho nemôžu dovoliť vyčleniť vlastných ľudí na niekoľkodňové analýzy a potom na niekoľkotýždňovú implementáciu.

Okrem toho, že máme skúsenosti, sa dokážeme pozrieť na ich problémy zvonku inou optikou.
 

Okrem toho, že máme skúsenosti, sa dokážeme pozrieť na ich problémy zvonku inou optikou. Po desiatkach úspešných projektov dokážeme túto úvodnú časť zvládnuť rýchlo, takže prínos pre zákazníka môže byť prakticky okamžitý. 

Ďalšie dva aspekty sú financie a produktivita. Keď má závod vlastné oddelenie logistiky, zamestnáva ľudí a platí im mzdy často nie priamo závislé od ich výkonu. My fungujeme úplne inak.

Q&L
Zdroj: Q&L

Nám za naše služby platia cenu za kus. Keď vyrobia jeden nárazník, zaplatia nám za logistické služby spojené s výrobou jedného nárazníka povedzme desať eur, celá logistika sa teda viaže na reálnu produkciu. To znamená, že zákazníkovi umožníme zmeniť fixné náklady na flexibilné, čo je z pohľadu finančného plánovania podniku veľká vec. 

Čo musí urobiť slovenská firma na to, aby dokázala konkurovať v tendroch veľkým nadnárodným logistickým spoločnostiam? 

Sme síce relatívne malí, ale snažíme sa poskytovať služby poriadne a vychádzať zákazníkovi v ústrety. Sme mu poruke. Sme otvorení všetkým potrebám zákazníkov a neviažu nás, tak ako veľké korporácie, globálne pravidlá, ktoré veľmi často nezohľadňujú lokálne špecifiká jednotlivých zákazníkov.

Sme otvorení všetkým potrebám zákazníkov a neviažu nás, tak ako veľké korporácie, globálne pravidlá, ktoré veľmi často nezohľadňujú lokálne špecifiká jednotlivých zákazníkov.
 

To znamená, že sme flexibilnejší. Hovoríme, že nám sa jedna reklamácia zopakuje maximálne raz. To znamená, že riešime problémy tak, že sa potom už neopakujú. Veľkú pozornosť venujeme aj tomu, aby sme dokázali predvídať všetky potenciálne problémy v budúcnosti.  

Hovoríte, že do tej podoby, kde ste dnes, ste dorástli najmä vďaka automotive. Chcete ísť aj do iných segmentov? Kde vidíte najväčší potenciál? 

Pre nás to nemá limit, je to akýkoľvek typ priemyslu. V automotive je naozaj obrovská konkurencia a tá tlačí aj na zdokonaľovanie všetkých procesov. V iných odvetviach, kde taká silná konkurencia nie je, nie je ani taký super systém a je tam naozaj čo zlepšovať. Aj tu vidíme potenciál na ďalší rast. Vieme dať týmto segmentom veľkú pridanú hodnotu. Týmto smerom sa chceme uberať tiež.  

Čiže to, čo ste sa naučili v automotive – tlak na precíznosť, presnosť, cenu, sa dá preniesť aj inam, kde tým ešte neprešli?  

Áno, a získajú tým obrovský benefit efektivity a procesov riadenia. Boli by ste veľmi prekvapení, aký priepastný rozdiel môže byť medzi automotive a inými bežnými strojárskymi firmami.  

Q&L
Zdroj: Q&L

Ako zmenila pandémia logistiku?  

Pandémia mala krátkodobo negatívny, ale dlhodobo pozitívny vplyv. Vidíme zvýšený dopyt po outsourcovaní logistiky. Firmy chcú prechádzať z fixných na variabilné náklady a druhá vec je, že potrebujú ešte viac zefektívňovať procesy a hľadať úspory.

Pandémia mala krátkodobo negatívny, ale dlhodobo pozitívny vplyv. Vidíme zvýšený dopyt po outsourcovaní logistiky. Firmy chcú prechádzať z fixných na variabilné náklady a druhá vec je, že potrebujú ešte viac zefektívňovať procesy a hľadať úspory.
 

A v  podstate naša služba je významne o úsporách. Strategicky to vnímame ako šancu ľahšie presvedčiť majiteľov firiem, aby sa zlepšovali a začali robiť veci poriadne. Získajú tým konkurenčnú výhodu a budú flexibilnejší. 

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.