Fond národného majetku (FNM) SR bude aj naďalej trvať na vyplatení dividend štátu zo strany spoločnosti Deutsche Telekom (DT) v plnej výške. Na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) spoločnosti Slovak Telekom totiž túto požiadavku majoritný akcionár DT zamietol.

"Fond národného majetku SR sa v žiadnom prípade nemieni vzdať a bude trvať na vyplatení dividend štátu v plnej výške 258 miliónov eur," uviedol k výsledkom dnešného valného zhromaždenia riaditeľ kancelárie predsedníčky výkonného výboru FNM SR Miloslav Homola.

"Fond podnikne konkrétne kroky, ktorými ako akcionár a vlastník 15 % akcií v Slovak Telekom disponuje. Budeme iniciovať ďalšie rokovania s cieľom vyplatenia dividend v plnej výške, tak ako Fond národného majetku presadzoval od samého začiatku," dodal M. Homola.

Otázka dividend sa otvorila 28. apríla tohto roku, kedy majoritný akcionár Deutsche Telekom odmietol ich vyplatenie. Fond národného majetku SR preto využil právo akcionára a požiadal predstavenstvo spoločnosti o zvolanie MVZ, ktoré sa konalo 8. júla 2011. MVZ súhlasilo s vyplatením dividend, ale iba vo výške 130 miliónov eur. FNM SR preto v rámci svojich kompetencií podnikol kroky na to, aby bolo zvolané ďalšie MVZ. Ani dnešné rokovanie však v tejto veci neprinieslo žiadny posun.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch