BSH Drives and Pumps sa už v súčasnosti v Michalovciach venuje výskumu a vývoju elektromotorov a softvéru pre domáce spotrebiče. Investícia podporená štátom má rozšíriť práve tieto aktivity. V rámci nej michalovská spoločnosť prestavia existujúce priestory v závode a nakúpi nové stroje.

„Rozšírenie vývoja elektroniky je potrebné z dôvodu zmien v grafickom užívateľskom rozhraní a ovládacej technológie (dotyková obrazovka), rozmanitosťou dizajnu obchodných značiek, funkčnou komplexnosťou v aplikačných programoch a senzoroch ako aj zvukovým dizajnom a bezdrôtovým spojením,“ uvádza sa v návrhu ministerstva hospodárstva na poskytnutie štátneho stimulu.

Z navrhovanej štátnej pomoci vo výške 900 tisíc eur má ísť na obstaranie majetku takmer 146 tisíc eur, úľava na dani predstavuje 431 tisíc eur a na novovytvorené pracovné miesta pôjde 320 tisíc eur. BSH Drives and Pumps z vlastných zdrojov vynaloží celkovo viac ako 2,3 milióna eur.

Podstatnú časť nákladov tejto investície budú tvoriť náklady na platy zamestnancov. Priemerná hrubá mzda Celková cena práce sa má totiž pohybovať vo výške 2,5 tisíc eur. V súčasnosti vo vývoji zamestnáva spoločnosť 39 ľudí. Do konca roka 2019 ich počet narastie na minimálne 79 zamestnancov. Firma už začala s realizáciou investičného zámeru v polovici minulého roka.

BSH Drives and Pumps je dcérskou spoločnosťou BSH Hausgeräte. Do septembra minulého roka išlo o joint-ventrue firiem Bosch a Siemens. Koncom vlaňajška spoločnosti oznámili, že Bosch odkúpi päťdesiatpercentný podiel Siemensu. Súčasťou dohody bol záväzok BSH naďalej vyrábať domáce spotrebiče pod značkou Siemens.

Výrobný závod v Michalovciach vznikol v roku 1993 ako divízia spoločnosti Siemens Automotive. Koncom roka 1998 ho prevzal jeho najväčší zákazník BSH Hausgeräte a vznikla tak samostatná spoločnosť BSH Drives and Pumps. Michalovská firma vlani zvýšila tržby o dve percentá na 205,1 milióna eur. Zisk medziročne klesol o päť percent na 7,7 milióna eur.