Aktuálne sú zrejmé dve smerovania základného vývoja: na jednej strane je trendom zjednodušenie, napr. jednoduchý úvod do robotiky a intuitívna prevádzka robotov a montážnych systémov. Na druhej strane sú trendom inteligentné riešenia: stále viac funkcií, snímačov a inteligencie sa integruje priamo do komponentov uchopovacích systémov. „Uchopovacie systémy zajtrajška sa dajú intuitívne programovať a flexibilne používať. Monitorujú výrobný proces a stále viac sú prevádzkované autonómne“, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti SCHUNK GmbH & Co. KG z Lauffen am Neckar.

SPS 2019: Digitalizácia uchopovania

V portfóliu SCHUNK Plug & Work pre Universal robots definuje uchopovač EGL s veľkým zdvihom nový rozmer v zdvihu, regulácii sily a robustnosti.

Stratégia digitalizácie spoločnosti SCHUNK nekončí čistým komponentom. Spoločnosť skôr premosťuje celkový digitálny rámec od nástroja na výpočet a dimenzáciu prostredníctvom digitálnych dvojičiek na navrhovanie a simuláciu uvedenia do prevádzky a prebiehajúci proces. Spoločnosť SCHUNK na príklade inteligentného uchopovača malých dielov PROFINET EGI predstaví na SPS, nakoľko môže byť takáto digitálna integrácia úspešná a aké výhody sú s ňou spojené. Zahŕňa aj: inteligentný uchopovač s dlhým zdvihom s rozhraním Plug & Work pre ľahké roboty od Universal Robots, inteligentný rotačný modul a uchopovače Co-act pre kolaboratívne aplikácie.

Spoločnosť SCHUNK na veľtrhu SPS 2019: Hala 3A, stánok 450

SPS 2019: Digitalizácia uchopovania

Uchopovač Co-act EGP-C od spoločnosti SCHUNK, ktorý je certifikovaný na kolaboratívne aplikácie, je dostupný s rozhraniami pre všetky bežné coboty.