Práve poškodené rímsy na najväčšom objekte Európskeho mesta kultúry sú podstatou sporu mesta Košice so stavebnou firmou Dúha. V piatok si mesto čerstvo pripísalo na účet 1,2 milióna eur z bankovej zábezpeky. Požiadalo o ňu tesne pred uplynutím päťročnej reklamačnej lehoty. Dúha to považuje za kriminálny akt, zvažuje právne kroky a celý spor pripisuje blížiacim sa komunálnym voľbám.

„Sme presvedčení, že mesto nesplnilo podmienky pre oprávnené získanie zábezpeky. V tom, že požiadalo o 1,2 milióna eur, no zástupcovia mesta neboli schopní nám a podľa našich informácií ani banke vyšpecifikovať, ku ktorej chybe a ktorému omeškaniu sa ich žiadosť vzťahuje,“ reagoval na aktuálny stav Miroslav Remeta, ktorý stojí za spoločnosťou Dúha.

Mesto argumentuje, že len postupovalo v zmysle zmluvných podmienok. Zmluvu o dielo pôvodne uzatvorilo so spoločnosťou Doprastav, ktorá bola hlavným zhotoviteľom diela. „Následne mesto Košice uzatvorilo dohodu so spoločnosťou Dúha, ktorá prevzala záväzky, súvisiace s odstraňovaním chýb diela,“ doplnil Jozef Marko, vedúci komunikácie mesta.

Štedré zmluvné pokuty

Podľa zmluvy má mesto nárok na pokutu za omeškanie s odstraňovaním chýb vo výške 0,03 percenta z ceny celého diela, a to za každú chybu a každý začatý deň omeškania. „V priebehu päťročnej záručnej lehoty bolo zo strany mesta Košice uplatnených viac ako 400 reklamačných konaní,“ spresnil J. Marko. V tejto súvislosti sa spomína celková suma 295 miliónov eur. Samotné dielo malo hodnotu necelých 25 miliónov eur.

M. Remeta v tejto súvislosti uvádza, že ich firma aj ďalší dodávatelia reagovali na všetky reklamácie mesta. Zábezpeku, ktorú v piatok banka pripísala na účet mesta, bude znášať nielen Dúha, ale aj ďalší subdodávatelia objektu.

Ľudia z Dúhy si prezerali

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa