Sponzoring je jedným z marketingových nástrojov spoločnosti, ktorý je rozšírený aj na Slovensku. Najčastejšie sa spája so športom, ale aj inými kultúrnymi, spoločenskými a environmentálnymi témami a podujatiami.

Sponzoring je súčasťou budovania imidžu mnohých značiek. Výber sponzorského projektu by mal korešpondovať so zameraním, alebo filozofiou spoločnosti tak, aby prinášal očakávané výsledky. Aj keď význam slova sponzor môže u laika evokovať, že ide o nezištného podporovateľa projektu, v skutočnosti je to forma reklamy, ktorá by mala mať svoje pravidlá.

Len dobrý výber podporovaného projektu a sponzoringová stratégia dokážu priniesť očakávané výsledky. V súčasnosti majú takmer všetky stredné alebo väčšie spoločnosti vo svojom marketingovom mixe aj sponzoring.

Stotožnenie sa s filozofiou značky a prospešnosti podporovaných projektov totiž dokáže osloviť klientov, ktorí si vyberú produkt alebo službu sponzora práve na základe jeho sponzoringových aktivít. Vo vyspelejších krajinách sú sponzorské aktivity oslobodené od daní. Týmto krokom sa jednotlivé politiky snažia motivovať sponzorov k podpore spoločensky prospešných projektov.

Pandémia celosvetovo zasiahla aj oblasť sponzoringu, keďže väčšina športových a kultúrnych podujatí je zrušená. Mnohé spoločnosti preto hľadajú náhradu v iných projektoch, ktoré im pomôžu splniť ciele, ktoré do sponzoringu vkladajú. Jedným z úspešných produktov, ktorý dokázal zúročiť vklady sponzorov v prospech detí a spoločnosti je O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Pre partnerov je dokonca zaujímavý aj počas pandémie.

Akadémia olympijského víťaza Mateja Tótha je na trhu už piaty rok. Za tento čas sa vypracovala na silnú značku, v čom jej pomohol aj výber stabilných a silných partnerov. Jeden z nich sa nachádza aj v samotnom názve Akadémie. Aktuálne do jej portfólia marketingových partnerov pribudla tradičná slovenská značka oblátok Horalky, ktorá patrí do portfólia spoločnosti I.D.C. Holding. Podľa konateľa O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, Daniela Pastorka, je výber reklamných partnerov veľmi dôležitý. Ako sám priznal, stretol sa s tým, že existencia jedného sponzoringového partnera v portfóliu vylučuje existenciu iného a nejde len o spoločnosti z rovnakého segmentu.

V portfóliu Akadémie chýbal partner z radu cukroviniek. Preto boli jednania s jedným z najznámejších slovenských výrobcov trvanlivého pečiva v Seredi cielenou voľbou. Podľa Pastorka bolo príjemným prekvapením, že I.D.C. Holding vybral z portfólia svojich výrobkov práve tradičné Horalky.

Ide o produkt, ktorý je známy a populárny všetkým vekovým kategóriám. O2 Športová akadémia Mateja Tótha plánuje Horalky darovať deťom ako odmenu po dobre odvedenom tréningu. Spoločnosť I.D.C. Holding je jednou z najprosperujúcejších tuzemských potravinárskych podnikov a exportom konkuruje aj veľkým nadnárodným spoločnostiam.

Preto je spolupráca Akadémie Mateja Tótha a spoločnosti I.D.C. Holding potvrdením starostlivého výberu marketingových partnerov. Ako pokračuje konateľ Akadémie Mateja Tótha, Daniel Pastorek: „starostlivý výber partnerov znamená množstvo vzájomných stretnutí, na ktorých obe strany predstavia svoje očakávania a možnosti. Nie vždy sa tieto rokovania skončia dohodou o spolupráci. V Akadémii sa snažíme ísť do spoluprác, ktoré sú v prospech detí a dávajú zmysel aj naším partnerom.“

Oslovili sme Katarínu Ferenczovú – riaditeľku marketingu I.D.C. Holding a. s., prečo sa rozhodli ísť do spolupráce s Akadémiou a čo od toho očakávajú: „ Horalky sú s nami už od detstva a veľa z nás si ich spája s detskými zážitkami. Toto by sme radi zanechali aj pre ďalšie generácie, preto nám príde prirodzené spojiť sa s aktivitou, ktorá nielen prinesie spomienky, ale deti privedie aj ku kvalitnejšiemu tráveniu voľného času. Horalky od nepamäti sprevádzajú deti aj dospelých na výletoch a pri športe. A aj podľa nás sladkosti k deťom patria len pri vyváženom životnom štýle. Preto nás veľmi oslovil zámer Akadémie učiť deti správne a systematicky športovať a mať z pohybu radosť.“

Podľa Kataríny Ferenczovej je sponzoringová stratégia značky zameraná na podporu spoločensky prospešných aktivít. Horalky od Sedity sa tešia popularite už po generácie a túto popularitu chcú Slovensku a Slovákom vrátiť spať. Preto sa značka dlhodobo angažuje v projektoch, ktoré podporujú obnovovanie turistických chodníkov, cyklotrás, studničiek, zrúcanín hradov a pod.

Ferenczová v rozhovore ďalej poukazuje na to, že spoločnosť vníma, že sa síce veľa hovorí o potrebe motivovať dnešné deti k pohybu, ale nie úplne sa to darí napĺňať. Túto úlohu dokážu efektívne spĺňať organizácie tretieho sektora, ktoré suplujú a dopĺňajú úlohu štátu v tých oblastiach, kde ju štát nedokáže efektívne zabezpečiť.

Preto spoločnosť I.D.C. Holding, a. s. podporuje aj projekt O2 Športovej akadémie Mateja Tótha a to aj v čase pandémie, kedy sa možno projekt nemôže rozvíjať úplne naplno. Ako na záver dopĺňa Katarína Ferenczová: „pevne veríme, že touto spoluprácou pomôžeme napĺňať poslanie O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.“

Dlhodobým partnerom Akadémie je aj značka minerálnych vôd Budiš. S Akadémiou spolupracuje táto značka už tretí rok a je dobre známa medzi deťmi aj v školách, kde Akadémia pôsobí. Minerálna voda Budiš, ktorá má aj športovú verziu obalu, je ideálnym pitným režimom pre športovcov. Zloženie minerálky optimálne dopĺňa minerály, ktoré stráca organizmus počas športu.

Spýtali sme sa Senior Brand manažéra značky Budiš, Vladimíra Krescanka, niekoľko otázok o marketingovej stratégii značky Budiš.

Značka Budiš je známa najmä športovým fanúšikom. Prečo ste sa rozhodli zamerať práve na športový marketing?

Organizmus stráca pri športe a celkovo fyzickej aktivite množstvo minerálov, ktoré musíme dopĺňať, pretože telo na to samo nestačí. Minerálna voda Budiš je svojím zložením prírodným iontovým nápojom - nahrádza nedostatok minerálov v tele a vhodne dopĺňa ich dennú potrebu. Preto sa orientujeme aj na pomoc športovcom.

Minerálka Budiš je v každej rodine, ktorej dieťa je členom Akadémie Mateja Tótha. Buduje si takto značka Budiš svojich budúcich klientov?

Naším primárnym záujmom je, aby mladí členovia Akadémie Mateja Tótha mali okrem profesionálneho športového a psychologického vedenia aj vhodný pitný režim. Veríme, že aj takýmto spôsobom prispejeme k  edukácii detí v oblasti výživy.

Autor: Mária Bedleková