Pokles dopytu po ropných produktoch a nižší predaj v dôsledku realizovaných generálnych revízií znížili v prvom polroku 2012 čisté tržby skupiny Slovnaft medziročne o sedem percent na 2,13 miliardy eur. Prevádzkový zisk upravený o aktuálne náklady na zásoby medziročne klesol o 78 percent na 9 miliónov eur.

„Situácia v európskom sektore spracovania ropy sa v druhom štvrťroku 2012 zásadne nezmenila. Pretrvával poklesu dopytu po pohonných hmotách, trh bol navyše pod tlakom spôsobeným vysokými cenami ropy, energií, biokomponentov a oslabovaním kurzu eura voči doláru,“ komentoval výsledky predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Oszkár Világi. Ako dodal, petrochemický segment poznačili historicky nízke spracovateľské marže základných plastov vyvolané stagnáciou dopytu zo strany európskych spotrebiteľov, ako aj vzrastajúcim tlakom zo strany nových producentov z oblastí Blízkeho a Ďalekého východu.

Vyrábali menej

V prvom polroku 2012 spracoval Slovnaft v bratislavskej rafinérii 2,63 milióna ton ropy, čo bolo o 12 percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Pod pokles sa podpísali revízne odstávky technológií, ako aj nižší dopyt po motorových palivách. Výroba automobilového benzínu oproti prvým šiestim mesiacom roka 2011 klesla o sedem percent na 662 tisíc ton. Produkcia motorovej nafty dosiahla 1,32 milióna ton a medziročne sa znížila o 15 percent.

Pokles v prvom polroku zaznamenala tiež produkcia petrochemických výrobkov. V prvom polroku sa predaj pohonných hmôt na čerpacích staniciach na Slovensku znížil o 6,7 percenta. Výraznejšie, až o 10,2 percenta, klesol záujem o automobilové benzíny, predaj motorovej nafty sa znížil o 5,4 percenta. Naopak, takmer 15-percentný nárast zaznamenal predaj LPG. 

Na výdavky zatlačili revízie technológií

Kapitálové výdavky Skupiny Slovnaft v prvom polroku predstavovali 90 miliónov eur, medziročne sa tak zvýšili o viac ako 50 percent. Polovica objemu investícií smerovala na projekty súvisiace so zvýšením efektívnosti výroby, udržania prevádzkovej spoľahlivosti a zlepšenia kvality výrobného procesu v rafinérii. Celkový nárast ovplyvnili predovšetkým rozsiahle generálne revízie v mesiacoch apríl a máj a výmena katalyzátorov. 

V najbližších rokoch plánuje Slovnaft spolu so s materskou nadnárodnou Skupinou MOL uskutočniť rozsiahle investície v objeme niekoľkých stoviek miliónov eur. „Aj napriek tomu, že nedokážeme jednoznačne predpovedať ďalší vývoj v sektore spracovania ropy, nemeníme náš silný investičný program. V rámci neho sa po dokončení rekonštrukcie teplárne počíta s výstavbou novej petrochemickej jednotky na výrobu polyetylénu a tiež sa v rámci investícií Skupiny MOL budeme aktívne podieľať na rekonštrukcii a zvýšení prepravnej kapacity strategického napojenia Slovenska na medzinárodný ropovod Adria,“ uviedol O. Világi.

Ilustračné foto na titulek - Maňo Štrauch