Privátni bankári odhadujú, že majú na slovenskom trhu v správe zhruba štyri miliardy eur. Dvojciferným tempom rástli ostatné roky a neprestali ani v kríze. Podľa riaditeľa privátneho bankovníctva v Privatbanke Michala Šubína by trh mohol rásť zhruba o 15 až 20 percent ročne. „Nehovorím o nečakaných prílevoch peňazí zo zahraničia, potenciál je v súčasných klientoch retailu a ich rastúcich nárokoch na starostlivosť o financie,“ poznamenáva. Podľa štatistík v západných krajinách sú klientmi privátneho bankovníctva dve až tri percentá bankových zákazníkov. „Keby sme na slovenské pomery zobrali do úvahy len jedno percento, potenciál by tvorilo 40-tisíc ľudí,“ počíta M. Paulen.

Potenciál trhu odhadujú bankári na tri až štyri miliardy eur: časť z toho majú Slováci v zahraničí, ďalšie držia vo firmách, v nehnuteľnostiach. Podľa Petra Guľvaša z VÚB sa na Slovensko postupne presúva aj bohatstvo, ktoré mali bohatí Slováci v zahraničí. Opačný pocit má S. Dankovičová z Rothschildu. Podľa nej síce úplná garancia vkladov fyzických osôb platná do konca vlaňajška spôsobila mierny prílev financií zo zahraničia na Slovensko. No teraz vníma opačný trend. „Klienti začínajú rozlišovať riziko, ktoré podstupujú výberom konkrétnej banky. Preto je orientácia na staré konzervatívne inštitúcie pomerne vzrastajúcim trendom,“ hovorí.

Prehľad o tom, koľko majú Slováci na účtoch v zahraničí a ako sa táto suma vyvíja, nejestvuje. V minulosti existovala oznamovacia povinnosť voči Národnej banke Slovenska o účtoch v zahraničí, no beztak ju ľudia neplnili a zrušila sa. Centrálna banka má prehľad len o účtoch podnikateľov na účely platobnej bilancie na základe hlásení. Ku koncu novembra minulého roku evidovala na účtoch v zahraničí 627 miliónov eur. Keďže platobná bilancia nepokrýva účty fyzických osôb, podľa hovorcu ministra financií Martina Jaroša rezort analyzuje alternatívy získavania týchto údajov. Prvou z nich je využívanie zrkadlových údajov z Medzinárodnej banky pre zúčtovanie. Druhou získavanie čiastkových údajov od daňových autorít, na základe ktorých by sa dali tieto údaje odvodiť.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch