Novým spolupracovníkom ponúka motivujúce pracovné podmienky, klientom kontinuitu v poskytovaní kvalitného servisu a ponuke komplexných finančných služieb.

Spoločnosť Finanzpartner v uplynulom roku oslávila desiate výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Vďaka úspešným obchodným aktivitám dnes patrí k najdynamickejšie rastúcim finančným sprostredkovateľom, pričom svoje zastúpenie má okrem Slovenska i v Čechách, Maďarsku a na Ukrajine. Spoločnosť okrem poskytovania finančných služieb zabezpečuje aj právne poradenstvo či služby realitného trhu. Finanzpartner potvrdil svoju dlhodobú ambíciu rastu ihneď po vstupe do novej obchodnej dekády, kedy nadviazal spoluprácu s maklérskou sieťou Aegon Partner. Ako uvádza Branislav Buštík, obchodný riaditeľ NN/AEGON SR: „So spoločnosťou Finanzpartner sme našli obrovský hodnotový prienik, čo sa týka kultúry obchodovania, vysokých nárokov na kvalitu produkcie a poskytovaný klientský servis. Naše firemné kultúry sú si takisto veľmi podobné snahou o spoluprácu založenú na vzájomnej dôvere a otvorenej komunikácii. Spolupracovníci siete Aegon Partner získajú vstupom do spoločnosti Finanzpartner viacero zaujímavých výhod. Spomeniem napríklad prístup k špičkovým informačným systémom či online digitálnym službám.“

Spoločnosť Finanzpartner poskytne novým spolupracovníkom výraznú technickú a administratívnu pomoc, pričom osobitý dôraz kladie na možnosť využívať digitálne online služby. Firma disponuje informačným systémom FINIS II, ktorý patrí v súčasnosti k najlepším riešeniam určeným pre online správu obchodných kancelárií. Spojením obchodnej a klientskej platformy oboch maklérskych spoločností vznikne významný hráč na trhu finančného sprostredkovania so silným regionálnym zastúpením a vysokou mierou profitability.

„Spoločnosť Finanzpartner má ambíciu rásť – čo sa týka počtu klientov i spolupracovníkov. Od nášho vstupu na trh v roku 2008 cielene a systematicky vyhľadávame nielen investičné príležitosti, ale aj perspektívnych obchodných partnerov. Okrem samotného finančného sprostredkovania sa tiež špecializujeme na oblasť poskytovania obchodnej či právnej podpory nielen pre jednotlivcov, ale i celé maklérske skupiny a spoločnosti. Avizovanému spojeniu so sieťou Aegon Partner sa veľmi teším. V synergii tohto spojenectva vidím veľký obchodný potenciál,“ uvádza Igor Čečko, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Finanzpartner.

V čase svojej expanzie ohlásil Finanzpartner aj exkluzívne partnerstvo so spoločnosťami NN na Slovensku. Práve medzinárodná skupina NN Group ešte v januári tohto roka úspešne ukončila akvizíciu spoločností Aegon Slovensko. NN poskytuje na Slovensku produkty životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia v II. a III. pilieri. Exkluzívna spolupráca spoločností NN a Finanzpartner sa týka predaja životného poistenia i dôchodkových produktov. Začiatkom jesene predstaví NN  spolupracujúcim maklérom nový poistný produkt, ktorý kombinuje najlepšie vlastnosti a výhody z produktového portfólia NN a Aegonu.