Na finančné výsledky SES Tlmače táto dohoda nebude mať vplyv. Ako pre TREND.sk uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SES Martin Paštika, platba vyplývajúca z vyrovnania je na úrovni pohľadávky, ktorú spoločnosť evidovala v účtovníctve voči Endese.

Zemetrasenie v Čile

Spor sa začal ešte pred piatimi rokmi. Oblasť v Čile, kde SES v konzorciu s talianskou firmou Tecnimont stavali pre čilskú vetvu elektrárenskej skupiny Endesa uhoľnú elektráreň Bocamina II, vtedy zasiahlo silné zemetrasenie. K tomu sa navyše pridali protesty miestnych obyvateľov a tento koktejl spôsobil omeškanie prác na projekte.

Napriek rokovaniam o posunutí termínov dokončenia spoločnosť Endesa v októbri 2012 požiadala o vyplatenie peňazí z bankových záruk. Voči Tecnimontu za 94 miliónov dolárov, voči SES za vyše 18,9 milióna dolárov. Slováci a Taliani zareagovali svorne a pustili sa voči Endese do arbitráže.

SES sa navyše obrátila na slovenské súdy, aby zabránili slovenskej pobočke zahraničnej banky – francúzskej Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – vyplatiť záruku, kým sa neskončí arbitráž. Súdy strojárom vyhoveli a predbežnými opatreniami banke zabránili zaplatiť Endese.

 

Koniec arbitráže

Samotná arbitráž v Paríži sa mala začať už v tomto roku a výsledok mal padnúť do decembra. Koncom januára však SES Tlmače a Technimont podpísali s Endesou dohodu o urovnaní. V rámci nej sa firmy dohodli na obojstrannom ukončení arbitráže. Endesa zároveň stiahne žiadosť o vyplatenie bankových záruk vo výške 18,9 milióna dolárov voči SES a uhradí už spomínanú kompenzáciu 7,7 milióna dolárov.

Problémy v Čile boli jednou z hlavných príčin, ktoré koncom roka 2012 viedli SES k podpísaniu akéhosi „paktu o neútočení“ s financujúcimi bankami. Pokles tržieb v rokoch 2010 a 2011 spolu s finančnými dosahmi čilských sporov totiž spôsobili, že sa vlastné imanie SES prepadlo do červených čísiel, čo je kvalifikácia na hrozbu konkurzu.

Ukončenie arbitráže by tak podľa SES malo mať pozitívny ohlas u bánk, ktoré ich naďalej podporujú vystavovaním bankových záruk na projekty.