Keď technologická firma Millennium pred 15 rokmi vznikala, rozmýšľali jej zakladatelia – rovnako ako väčšina začínajúcich podnikateľov z akéhokoľvek odvetvia – o tom, ako zabezpečiť firemné IT potreby. Mohli si vyberať rôzne značky a parametre serverov či diskových polí, ale z pohľadu koncepcie serverovne veľa možností nemali. Museli pre ňu vyhradiť vo firme priestor, zabezpečiť chladenie a záložné napájanie, investovať do hardvéru.

Svieži vietor

„Keď sme kúpili náš prvý server, veľmi sme sa z neho vtedy tešili,“ spomína na prvopočiatky riaditeľ a partner firmy Miroslav Krempaský. V priebehu rokov, popri tom ako firma rástla, sa samozrejme rozrastala aj jej serverovňa. V menšej miestnosti s viaczdrojovou klimatizáciou a redundantným zdrojom elektriny napokon našlo svoj domov vyše 50 serverov, ktoré boli čiastočne virtualizované.

V ostatných rokoch však v IT svete prebieha zásadná zmena. Je ňou príchod koncepcie cloudu, ktorý firme umožňuje hardvér aj softvér prenajímať na diaľku vo forme služby, pričom za využívanie zaplatí pravidelnou faktúrou podľa spotreby – rovnako ako napríklad za elektrinu. Manažérov Millennia, prirodzene, táto myšlienka už dávnejšie zaujala. „Pravidelne sme sa k téme vracali, ale po argumentoch, že časť starého hardvéru stále nie je účtovne odpísaná, sme napokon debatu ukončili zachovaním statusu quo,“ dodáva M. Krempaský.

Úvahy a počty

Zmenu napokon priniesla kombinácia dvoch faktorov. Keď cloud dozrieval, začala byť koncepcia prenájmu hardvéru zo vzdialeného dátového centra zaujímavá obchodná príležitosť. „Našou filozofiou je ponúkať klientom produkty a služby, ktorým dobre rozumieme a najlepší spôsob ako niečomu porozumieť, je vyskúšať si to na vlastnej koži,“ objasňuje M. Krempaský.

Druhým impulzom, ktorý manažérov Millennia priviedol k hlbšej úvahe o prenájme IT, bolo sťahovanie firmy. Dávnejšie vedeli, že v cloude budú firemné dáta bezpečnejšie a dostupnejšie ako z vlastnej serverovne, aj to, že by bolo dobré mať ako vôbec prvá firma na Slovensku skúsenosť s prechodom do cloudu Microsoft Azure.

Serverovňa v cloude prináša tretinovú úsporu

Prechod však musel dávať ekonomicky zmysel. Rozhodli sa preto presne spočítať, koľko by stálo vybudovanie a prevádzka vlastnej serverovne v porovnaní s prenájmom infraštruktúry v cloude.

Výsledok bol prekvapujúci. Zistili, že v priebehu troch rokov ušetria pri prechode do cloudu Microsoft Azure tretinu z celkových vstupných a prevádzkových nákladov na serverovňu. V absolútnych číslach niečo cez 81 tisíc eur. Ide pritom o konzervatívny odhad, ktorý ráta, že ceny cloudových služieb sa najbližšie roky nezmenia. Pravdepodobnejší je však pokles.

Samozrejme, každá firma si musí urobiť vlastný prepočet. Ak jej končí životnosť serverovne, ak ide o start-up, alebo chce firma spustiť novú službu, pre ktorú potrebuje investovať do IT, bude zrejme pre ňu nielen efektívnejšie, ale aj menej rizikové vsadiť na prenájom namiesto nákupu technológií.  

Hladká transformácia

Hoci manažéri mali pri prechode obavy z narušenia kontinuity prevádzky firmy, čierne scenáre sa napokon nenaplnili a takmer všetko prebehlo hladko. S jedinou výnimkou.

Keď chcel M. Krempaský prvý víkend po prechode do cloudu pracovať, nevedel sa pripojiť do firemnej siete. Kolega mu však rýchlo objasnil, že po novom nie sú zapnuté všetky servery nepretržite. Niektoré sú dostupné iba 12 hodín počas piatich pracovných dní, čo firme významne šetrí náklady.

Rovnako dôležitá ako úspora nákladov za energie, chladenie a tretinové zníženie faktúr za údržbu hardvéru, je však pre manažment firmy bezstarostnosť vzdialeného využívania IT a zvýšenie efektivity. „Už vlastne ani neviem, čo je hardvér,“ hovorí M. Krempaský a ukazuje na takmer prázdnu miestnosť – pôvodne zamýšľanú serverovňu – v ktorej dnes blikajú iba diódy telefónnej ústredne.

Zvýšenie efektivity sa prejavuje pri každodennom fungovaní firmy, keď si musia tímy pri práci pre klientov pripravovať rôzne prostredia, napríklad vývojové, produkčné či testovacie. Kým v minulosti zabrala príprava jeden až dva dni, dnes trvá v cloude Azure pol hodiny. A nevýhody? Jediné čo M. Krempaskému napadá, je strata miesta optimálneho na skladovanie fliaš vína. 

Zrátané a podčiarknuté

Pre Millennium, ktorý je dodávateľom IT, môže byť prechod serverovne do cloudu jednoduchší a navyše, firma si medzi benefity môže prirátať aj niečo, čo pre podniky z iných odvetví nemá význam – získanie referencie, ktorá sa dá prezentovať potenciálnym zákazníkom. M. Krempaský pripúšťa, že aj toto kritérium zohralo v rozhodovaní rolu. „V kalkulácii však tento benefit nie je. Obsahuje iba to, čo je merateľné, preto by sme sa do cloudu vydali, aj keby z toho pre nás postranné prínosy neplynuli,“ dodáva.

Samozrejme, každá firma si musí urobiť vlastný prepočet. Ak čerstvo investovala do hardvéru, tak pre ňu cloud najbližšie roky nemusí byť zaujímavý. No ak jej končí životnosť serverovne, ak ide o start-up, alebo chce firma spustiť novú službu, pre ktorú potrebuje investovať do IT, bude zrejme pre ňu nielen efektívnejšie, ale aj menej rizikové vsadiť na prenájom namiesto nákupu technológií. Manažment firmy Millennium po vlastných skúsenostiach na koncept prenájmu nedá dopustiť a v budúcnosti plánuje maximálne využívať cloudové služby Office 365 ako sú CRM Online a Sharepoint Online. 

Úspory spoločnosti Millennium pri migrácii IT infraštruktúry do cloudového prostredia Microsoft Azure
Alternatívne scenáre Vstupné náklady 1. rok 2. rok 3. rok spolu za 3 roky
Vlastná serverovňa s 50 servermi (€)* 15 000 69 200 79 200 84 200 247 600
IT infraštruktúra v Microsoft Azure (€)** 7 500 51 600 53 880 53 592 166 572
Úspora (€) 7 500 17 600 25 320 30 608 81 028
Úspora (%) 50,0 25,4 32,0 36,4 32,7
* výpočet ráta s 15 % medziročným navýšením Microsoft Azure IT kapacít, resp. alternatívne nákup HW za 10 000 EUR v roku 2 a za 15 000 EUR v roku 3.
** Exchange nebol migrovaný do Microsoft Azure, ale bol presunutý na Echange Online. Externý housing legacy serverov je iba na prvé 2 roky.