Tento trend má vplyv na upínaciu technológiu: Spoločnosť SCHUNK prvýkrát predstavuje s modulom NSE-S3 138 aj senzorický modul na rýchlu výmenu palety, ktorý umožňuje neustále monitorovanie vťahovej sily a polohy upínacieho šmýkadla. Navyše môže byť monitorovaná prítomnosť obrobkov alebo upínanie paliet. Tenzometre, meracie zosilňovače a indukčné analógové snímače sú priamo integrované v module, ktorý má rovnaké rozmery ako bežný upínací modul VERO-S NSE 3. Senzorický modul na rýchlu výmenu palety vytvára predpoklady na dôslednú analýzu situácie upínania v reálnom čase a na optimalizáciu procesu poskytuje dôležité parametre. Napájanie (24 V jedn. prúd) a výstup signálu (analógový 0 - 10 V jedn. prúd, digitálny 0/24)

Voliteľne sú k dispozícii kužeľové tesnenie a ochrana proti otáčaniu

Senzorický modul na rýchlu výmenu palety je súčasťou rozsiahleho modulárneho systému SCHUNK VERO-S, ktorý umožňuje viac ako 1 000 možných kombinácií na efektívne upínanie obrobkov. Ako jeho konvenčný predchodca má patentovaný systém dvojitého zdvihu a pri aktivovanej turbo funkcii dosahuje vťahové sily až 28 000 N. Upínanie alebo umiestňovanie vykonáva krátky kužeľ pri opakovanej presnosti < 0,005 mm. Vďaka polomerom zasunutia môžu byť upínacie čapy jednoducho zasunuté do modulov: excentricky alebo s uhlom sklonu. Samotné upínanie sa vykonáva bez prívodu energie pomocou sily pružiny, pričom ide o samozaisťovacie upnutie s tvarovým stykom. Obrobky potom zostávajú bezpečne upnuté aj v prípade náhleho poklesu tlaku vo vzduchovom systéme. Na otvorenie upínacieho modulu postačuje pneumatický systémový tlak 6 barov. Upínacie rozhranie môže byť voliteľne vybavené pružinou ovládaným kužeľovitým uzáverom, ktorý ihneď po nadvihnutí palety s upínacím čapom automaticky zablokuje modul. Spoločnosť SCHUNK ponúka dve verzie modulu VERO-S NSE-S3 na použitie ako jednočinný upínací modul s ochranou proti otáčaniu: Buď so stanovenou polohou (V1), alebo s možnosťou otáčania palety v 90° prírastkoch (V4) tak, aby sa poloha zostavy palety mohla meniť o 0°, 90°, 180° alebo 270°. V závislosti od priemeru závitu použitých upínacích čapov majú prídržné sily hodnoty 35 000 N (M10), 50 000 N (M12) alebo 75 000 N (M16). Všetky komponenty, ako napríklad základné teleso, upínací čap a upínacie šmýkadlo, sú vyhotovené z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, vďaka čomu sú úplne odolné voči korózii a tým pádom dosahujú dlhú životnosť.