Čo všetko dokáže celulózka nielen s novým výkonnejším regeneračným kotlom, ale aj s o niečo skôr nainštalovanou novou vápennou pecou, sa naplno ukazuje až z ich najaktuálnejšieho investičného projektu, ktorý papierne len teraz predložili domácim úradom na ochranu životného prostredia.

Podnik v rukách juhoafrického koncernu Mondi a domáceho papierenského magnáta Milana Fiľa chce ďalšími novými investíciami do iných svojich nadväzujúcich výrobných uzlov výrazne zvýšiť svoju už aj teraz dosť masívnu výrobu. V súčasnosti vie podnik ročne vyprodukovať zhruba 590-tisíc ton bielenej buničiny. Po ďalších plánovaných investíciách to má byť až vyše 760-tisíc ton. Výroba bielenej buničiny teda v Ružomberku má ísť vyššie až o skoro 30 percent.

Z predloženého projektu vyplýva, že nové investície majú byť nasmerované do drevoskladu podniku, jeho várne, úseku prania, bielenia a vysušovania. Realizácia všetkých týchto investícii ma v podniku trvať zhruba jeden a pol roka. Koľko to bude všetko stáť, Mondi SCP zatiaľ neuvádza. A zatiaľ neinformovalo ani, či bude žiadať opäť aj o vládne stimuly. Pri posledných investíciách do regeneračného kotla podnik získal daňové úľavy presahujúce 25 miliónov eur. I keď nevytváral žiadne nové pracovné miesta. Argumentoval tým, že nové investície zachovajú miesta existujúce, lebo zastarané stroje ohrozovali zotrvanie fabriky na trhu. Nové investície z aktuálnych zámerov na skoro 30-percentné zvýšenie výroby buničín pritom tiež neprinesú žiadne nové miesta.

Celý nový investičný projekt si papierne nazvali Projekt 2000. Asi aj preto, že po ňom denná výroba buničín po prvýkrát presiahne hranicu dvetisíc ton. Celkovo bude vedieť podnik denne vyrobiť až 2 090 ton buničín. Dnes to je len niečo viac ako 1 600 ton.

S navýšením výroby buničín primerane stúpne v ružomberskej fabrike aj spotreba dreva. Ročne ho bude fabrika potrebovať až okolo 2,7 milióna kubíkov. To je až vyše tretina všetkého dreva vyťaženého v krajine.