Priemyselný park v Trebišove preverujú od minulého týždňa úradníci z Ministerstva hospodárstva SR a SARIO. Ich hĺbková kontrola preveruje fyzickú oprávnenosť investičných nákladov súvisiacich s prípravou priemyselného parku. Ten bol postavený vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 5,3 milióna eur, ktorý získal Trebišov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu.

Kontrolóri teraz preverujú, či tieto verejné peniaze boli minuté účelne a v súlade so schválenou dotáciou. Ich súčasná aktivita súvisí aj s podnetom zástupcov dánskej firmy Blika, ktorá je doteraz jediným investorom v priemyselnom parku. Tí vyslovili podozrenie, že v parku neboli vykonané všetky práce, ktoré boli vyúčtované. Preto kontrolóri priamo na mieste preverujú, či výkony deklarované vo faktúrach a dodacích listoch zodpovedajú skutočnosti.

TRENDU túto informáciu potvrdila Dagmar Hlavatá z komunikačného oddelenia Ministerstva hospodárstva SR. Hovorca agentúry SARIO Marián Jánošík si momentálne netrúfa odhadnúť, ako dlho kontrola potrvá. Predpokladá, že to nebude dlhšie ako mesiac.

Spojenie ako nevyhnutnosť

Pomery v trebišovskom priemyselnom parku už niekoľko mesiacov porušujú podmienky, za akých bol nenávratný finančný príspevok pridelený. A to pre chýbajúcu nájomnú zmluvu medzi developerom, firmou Priemyselný park Trebišov a mestom Trebišov. Obaja partneri sa dali dokopy kvôli získaniu peňazí zo štrukturálnych fondov. Uchádzať sa o ne mohli iba samosprávy, ktoré museli deklarovať vzťah k pozemkom pod plánovaným priemyselným areálom. Mesto ich nemalo, preto so súkromnou firmou podpísalo v roku 2004 pätnásťročnú nájomnú zmluvu. Vďaka tomu síce získalo dotáciu, no náklady na prípravu parku ju prevýšili o 4,9 milióna eur. Rozdiel zaplatil Priemyselný park Trebišov, ktorého majitelia žiadali, aby mesto časť neplánovaných investícii uhradilo. Dohodu sa im nepodarilo dosiahnuť, preto vlani v júni developer odstúpil od nájomnej zmluvy s mestom. Obaja partneri sa odvtedy nedohodli na podmienkach nového kontraktu. A rukojemníkom ich sporov sa stal jediný investor v priemyselnom parku, dánska firma Blika.

Firma ako rukojemník

V druhej polovici tohtoročného januára jej Priemyselný park Trebišov odstavil dodávky elektrickej energie. Konateľ developera Róbert Vysoký to zdôvodnil neexistenciou právoplatnej nájomnej zmluvy. Vychádzal z predpokladu, že v dôsledku výpovede nájmu mestu Trebišov nemôže platiť ani podnájomná zmluva, ktorú s Blikou uzavrela samospráva. Spoločnosť musela preto na niekoľko dní prerušiť výrobu kovového nábytku. Obnovila ju vďaka tomu, že si požičala dva generátory od VSE. V takomto režime podľa jej konateľa Juraja Beleja funguje doteraz.

Foto na titulke - Ivan Fleischer