Slovenský nákladný dopravca prechádzal v minulom roku extrémne zložitou situáciou. Trh negatívne poznamenala pandémia koronavírusu a nákladná železničná doprava sa takmer zastavila. Minuloročná strata Carga dosiahla 32,2 miliónov eur.

„Pandémia zasadila nákladnému trhu skutočnú ranu. V podstate z mesiaca na mesiac preprava zamrzla. Nebolo možné uzatvárať nové obchody. Dalo sa zamerať len na vnútorné fungovanie firiem,“ hovorí železničný expert Miloš Čikovský.

Vedenie ZSSK CARGO začalo realizovať radu nápravných opatrení. Súhrnne ich nazvalo "Ozdravný plán". Na začiatku sa hovorilo hlavne o prepúšťaní zamestnancov, ktoré prebiehalo predovšetkým v minulo roku. Podľa slov riaditeľa Romana Gona bol najväčší podiel prepustených v administratíve a na manažerských pozíciách. Dôležitý bol podľa neho aj sociálny rozmer predovšetkým v odľahlých oblastiach východného Slovenska.

Informácie o návrate do čiernych čísel je pre vedenie spoločnosti a ich zamestnancov veľmi povzbudivým signálom. Časy posledných kladných výsledkov sú totiž už značne archívne.

„Pozitívne hospodárske výsledky sú skvelou správou. Pomohlo nám nielen celkové oživenie ekonomiky a zvýšený dopyt po nákladnej doprave. Prejavujú sa aj kroky, ktoré podnikáme v rámci ozdravného plánu. Musíme Cargo neustále zefektívňovať,“ povedal pre médiá R. Gono, predseda predstavenstva ZSSK CARGO.

ZSSK Cargo
Zdroj: ZSSK Cargo

Situáciu na trhu vidí podobne aj M. Čikovský: „Trh sa teraz otvoril. Dopyt po prepravných kapacitách veľmi vzrástol. Z toho môže ZSSK CARGO samozrejme ťažiť. Šancu by malo naplno využiť.“

Vedenie Carga realizovalo aj ďalšie úsporné kroky. Bola podpísaná nová zmluva na prenájom železničných vozňov. Tá drží cenu vozňov hlboko pod priemernou thovou cenou. Vďaka tomu by malo Cargo ušetriť v nasledujúcich rokoch takmer 28 miliónov eur.

„Ozdravný proces v spoločnosti vítam. Mzdové náklady boli v kríze to prvé opatrenie. V Cargu vždy panovala určitá prezamestnanosť. Zásadné ale je, aby nezostalo len u toho a Cargo sa posunulo ďalej. Pokiaľ dochádza k efektivizácii, znižovaniu vnútorných nákladov a prechodu na nové technológie, je to určite správe cesta. Dlho tu nebola vôľa veci príliš posúvať. Teraz myslím, že sa to zmenilo. Pozitívne výsledky hospodárenia sú toho dôkazom, “ komentuje kroky vedenia M. Čikovský.

Z plánu dopravcu tiež vyplýva, že veľký dôraz chce klásť na obchodnú expanziu. V tejto súvislosti sa hovorí o obchodných aktivitách hlavne o Poľsku, Českej republike, Maďarsku a na Balkáne.